Het beheren van het personeel

Elke organisatie heeft mensen in dienst om zijn doelstellingen te bereiken. Menselijk kapitaal is meestal de hoogste, en soms de enige, zakelijke kost. Daarom is het van essentieel belang voor een bedrijf om de juiste mensen met de juiste vaardigheden op het juiste moment en op de juiste plaats te zetten. Dit wordt gedaan door het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Al deze activiteiten hebben tot doel de inzetbaarheid van iedere medewerker te optimaliseren. We vatten dit samen in één woord: Workforce Management.

Empowerment van het personeel

Workforce Management is zeer belangrijk, maar tegenwoordig moet elk ambitieus bedrijf ook de nadruk leggen op empowerment van het personeel. Aan de ene kant, ligt de focus op de autonomie van het individu met de nodige aandacht voor zijn/haar sterktes en passies. Ieder persoon is verantwoordelijk voor het bereiken van de resultaten, en wordt ondersteund met de juiste middelen. Anderzijds, moet er ook een optimale samenwerking ontstaan tussen de verschillende individuen binnen eenzelfde organisatie, vaak cross-departementele, autonome teams.

Als u wilt leren hoe andere HR-professionals omgaan met de evolutie naar 'Workforce empowerment', klik hier om de white paper te downloaden.

Een recente studie Deloite * verklaart hoe een succesvolle implementatie van het personeel (empowerment) kan leiden tot 26% meer omzet per werknemer.