Webinar Eindejaarsverrichtingen

Heb je nood aan een opleiding rond de eindejaarsverrichtingen? Gebruiken jullie jaartellers als verloftellers? Wil je graag toelichting over het gebruik van de Yeartool? Heb je niet de tijd om je te verplaatsen?

Dan kan je je nu inschrijven voor de Webinar Eindejaarsverrichtingen. Die Online informatiesessie brengt je de nodige kennis bij rond de noodzakelijke handelingen met betrekking tot de jaarafsluit/-overgang in onze software.

Alleen voor jaartellers (niet voor tegoeden)

Doelgroep

Kerngebruikers van de module ProTime. Als kerngebruikers beschouwen wij de volgende medewerkers:

  • medewerkers loon- en salarisadministratie die gebruik maken van ProTime;
  • medewerkers Personeelszaken/Human Resources die gebruik maken van ProTime.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de personeelsgroepen gebruiken om saldi toe te kennen in groep;
  • de mogelijkheden van de Groepskalender;
  • het gebruik van de module Yeartool voor:
    • het opvullen van de starttegoeden voor het nieuwe jaar;
    • het overzetten van de jaartellers van het vorige jaar naar het huidige jaar.

Voorkennis

De deelnemers worden geacht over basiskennis van ProTime te beschikken.

Algemeen

Online inbellen
Prijs: € 65
Duur: 1 uur

Subscribe

Contact info