Thuiswerk is tegenwoordig een hot topic. Dé oplossing voor tal van bedrijven naar aanleiding van de wereldwijde coronapandemie is het onderwerp waarover ik mijn mening geef in twee artikelen die je kan lezen door hier en hier te klikken. Vandaag wilde ik het onderwerp echter vanuit een geheel nieuwe invalshoek benaderen: die van geluk en gezondheid op het werk. 

Het welzijn van medewerkers in het middelpunt van de belangstelling 

Dit onderwerp kwam in mij op bij het lezen van een Trends-post over de organisatie van werk in de bedrijven van morgen. De conclusie ervan is op zijn minst ontnuchterend: de auteur legt uit dat vóór de coronacrisis 89% van de Belgische bedrijven niet expliciet streefde naar welzijn op het werk. Vandaag de dag is, met de crisis die we nu meemaken, 70 procent van hen van mening dat er een speciale aandacht moet worden besteed aan het welzijn. Een interessante ommekeer. 

Wat ik erg leuk vond aan dit artikel was de zeer realistische visie op wat er na de coronacrisis zal gebeuren. Goed beseffend dat de huidige veranderingen niet allemaal eeuwig zullen duren, toont het niettemin de diepgaande impact van deze crisis op de professionele wereld aan. Het valt niet te ontkennen dat onze visie ten opzichte van werk veranderd is en zal blijven veranderen. 

Werk: gezondheid of geluk? 

Een visie op werk ondersteund door de piramide van Maslow 

En wat als die twee eigenlijk verwant zijn? Sommigen zullen zeggen dat werk de gezondheid schaadt, dat je alleen de cijfers met betrekking tot psychosociale risicofactoren hoeft te zien, dat je aan jezelf, je familie moet denken, dat dit het belangrijkste is. Ik ben er echter van overtuigd dat werk tot geluk kan leiden en dus een positief effect op de gezondheid kan hebben. Als ik om me heen kijk, realiseer ik me dat sommige van mijn kennissen die zeer betrokken en gelukkig zijn in hun werk, hun hele carrière lang geen enkel gezondheidsprobleem hebben ondervonden. Eenmaal met pensioen, lijkt de ziekte hen echter te hebben ingehaald. 

Deze constatering bracht me op het idee om deze situatie te analyseren door de ogen van de piramide van Maslow. Voor sommigen is werk een manier om in hun primaire behoeften te voorzien (voeding, verwarming...). Voor anderen helpt het hun behoefte aan voldoening in te vullen. Het gaat er mijns inziens om deze twee zeer verschillende profielen te aanvaarden en zich aan elk ervan aan te passen. Hiertoe is enige flexibiliteit geboden. Dit is waar thuiswerk voor zorgt door thuiswerkers de mogelijkheid te bieden zich te organiseren in functie van hun prioriteiten, of het nu gaat om professionele of persoonlijke zaken. 

Welzijn genereren om tot geluk te komen 

Een uitspraak van Laurent Taskin (UCLouvain) zette me onlangs aan het denken. Hij maakt een onderscheid tussen welzijn en geluk en werk. 

"Wat ons aan het werk verbindt is niet het contract waarin iedereen naar waarde wordt geschat in cijfers, maar wat we geven en wat we ervoor terug verwachten. En dan komen we bij het begrip erkenning. Welzijn is uiteindelijk het werk en niet noodzakelijkerwijs geluk op het werk." Laurent Taskin 

Wat ik van dit citaat onthoud is dat het bedrijf niet alles moet inzetten op geluk op de werkvloer, maar welzijn op de werkvloer in de hand moet werken (door flexibel te zijn). Het uiteindelijke doel is in feite niet geluk op het werk, maar het genereren van welzijn, zodat we gelukkig zijn, zowel in ons professionele als in ons persoonlijke leven. De twee zijn immers nauw met elkaar verbonden. Werk neemt de ruimte in die we het in ons leven geven en thuiswerk stelt ons, toch ongetwijfeld velen van ons, in staat om werk de plaats in ons leven te geven die het toekomt. Wie heeft hier niet aan gedacht tijdens de lockdown en de weken van gedwongen thuiswerk?

 Mijn ervaring bij Protime 

Natuurlijk kan zo'n statement van een Great Place to Work-bedrijf vreemd lijken. Maar dit streven, ja ook wij streven ernaar, beperkt zich niet tot een aangename werkruimte of betere werkomstandigheden. Al voor de coronacrisis lieten we zien dat we flexibel zijn binnen ons bedrijf. Wat ik nu merk is dat de pandemie dit aspect van ons bedrijf, dat zich nog meer dan voorheen probeert aan te passen aan het profiel van elk van zijn werknemers, alleen maar heeft versterkt. 

Kleine conclusie 

Ik wil dit artikel afsluiten met een vraag die deze nieuwe visie ten opzichte van werk zal onderbouwen: hoe zit het met het management? Hoe beheer je de verschillende profielen in eenzelfde bedrijf? We zullen ons zeker moeten aanpassen aan degenen die de smaak van het telewerken te pakken hebben gekregen en aan degenen die er juist naar uitkijken om terug te keren naar het kantoor. De grote vraag is hoe? Hoewel het belangrijk is, is flexibiliteit niet altijd eenvoudig. En leren zich aan te passen is een echte uitdaging. 

Sophie Henrion

 

 

Wens je ook graag flexibel te kunnen thuiswerken zonder zorgen?

Maak thuiswerken makkelijk en transparant. Dankzij myProtime kunnen je werknemers makkelijk hun uren registreren tijdens het thuiswerken. Als teamleader heb je via de team kalender een overzicht van wie van thuis, op kantoor of op locatie werkt.

 
Ontdek de voordelen
 
 
Written by: Protime
make time valuable