Als crisissen tot verandering leiden, dan is er geen ontkomen aan het feit dat de Covid-crisis serieuze impact heeft gehad op het werk, op organisaties en op de verwachtingen van werknemers. Laat ons spreken van een katalysator. Zo zijn er (positieve) trends ontstaan die op termijn gevestigde waarden worden, zoals telewerken. Welke zijn het? We proberen je in dit nieuwe artikel wat antwoorden te geven!

De gevolgen van een verandering zijn vaak uitzonderlijk of eenmalig. Maar zelden schudden ze gevestigde waarden door elkaar. Enkel een crisis of diepgaande sociale bewegingen kunnen dit teweeg brengen.

De covid pademie is een perfect voorbeeld: het leidde tot een massale transformatie van organisaties, waardoor de rol van managers en human resources betreft personeelsbeheer, aanwerving, hybride werk, opleiding, evenwicht tussen werk en privéleven en kwaliteit van leven op het werk wijzigde en versterkte.

Van de trends die de afgelopen twee jaar zijn ontstaan of in een stroomversnelling terecht kwamen, zijn er vier die morgen ook nog zullen bestaan. Welke vier? Laten we het samen hier ontdekken!

1/ brown-out

Brown-out is een beroepsziekte die als gevolg van de gezondheidscrisis die zich op grote schaal heeft verspreid. Het wordt gekenmerkt door verlies aan zingeving en door demotivatie van werknemers. 40% van de ondervraagde werknemers in een onderzoek van Microsoft geven aan dat "werk eerst zin moet hebben".

Het is een dimensie die centraal moet staan in een organisatie, embed in het management en in de bedrijfscultuur. Dat kan je alleen maar bereiken als het werk aan drie belangrijke criteria voldoet:

  1. eerder positieve dan negatieve effecten heeft,
  2. een gevoel van vertrouwen uitstraalt,
  3. een bron van voldoening is.

2/ Quiet quitting

Quiet quitting of “stil ontslag” is een manier om weer controle te krijgen over zijn of haar leven door zich te richten op taken of verplichtingen buiten het werk.

Het gaat er niet om een baan per se op te zeggen, maar eerder om het minimum te doen. Kortweg zijn leven niet willen opofferen aan het werk. Een tekenend voorbeeld uit een studie van Gallup stelt dat slechts 9% van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk zichzelf omschrijft als "geëngageerd en enthousiast".  

Dit is een opkomend (en zorgwekkend?) verschijnsel, een rechtstreeks gevolg van de gezondheidscrisis en alle beperkingen die de afgelopen maanden zijn opgelegd: opsluiting, telewerken, recht op deconnectie, enz.

3/ de "Great Resignation"

In november 2021 alleen al verlieten meer dan 4,5 miljoen Amerikanen hun baan. De belangrijkste redenen? De zoektocht naar zingeving en een gebrek aan levens- en arbeidsomstandigheden.

Europa kende niet z’n intense ontslaggolf maar het blijft een sterk symbool. Zou de toename van het aantal contractbeëindigingen en the war for talent in bepaalde sectoren al waarschuwingssignalen kunnen zijn?

Het antwoord zal in de komende maanden, zo niet weken, duidelijker worden.

4/ De vierdagenweek

Lange tijd werd de vierdaagse werkweek niet aangeboden aan werknemers in Europa (behalve in de Scandinavische landen, waar hij al vrij populair is), maar hij lijkt in heel Europa aan kracht te winnen.

 De reden? De voordelen van dit werkpatroon... Met name de productiviteitswinst en een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Uit een enquête van EY blijkt dat 64% van de ondervraagde werknemers zou willen profiteren van meer flexibiliteit bij de organisatie van hun werktijden en daarbij behoort ook de mogelijkheid om deze te concentreren op vier dagen.

Deze tendens weerspiegelt de sterk groeiende aandacht voor het beheer van arbeidstijd.

Hoe zit het met de nieuwe verwachtingen van werknemers wat betreft arbeidstijdbeheer?
Wel, onze teams kunnen je helpen met dit probleem!
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer