Team Planning

Het correct opstellen van een planning voor één of meer teams kan bijzonder complex zijn. Een planner moet onder andere rekening houden met de beschikbaarheid, de verantwoordelijkheden en het werkschema binnen teams. 

Bovendien moeten medewerkers ook snel toegang hebben tot hun persoonlijke planning.

Met onze software kun je snel en efficiënt roosters voor je teams opstellen. Dankzij een koppeling met tijdregistratie heb je ook onmiddellijk inzicht of de planning effectief is uitgevoerd. Tenslotte hebben managers en werknemers inzicht in de verlofsaldi en kunnen werknemers gemakkelijk verlof aanvragen. Een win-win situatie voor beide partijen.

 

man carrying boxes

Taakplanning

De planning van taken of projecten bouwt verder op de planning voor teams. Dezelfde informatie blijft beschikbaar, maar wordt uitgebreid met inzichten in specifieke projecten. Elk project wordt beschreven als een ‘Finale Planningsvoorwaarde’ waaraan een specifiek aantal mensen, uren en vaardigheden wordt gekoppeld.

Dit stelt een planner in staat onmiddellijk na te gaan of hij over voldoende capaciteit beschikt voor een geplande taak/project. Het maakt vroegtijdige bijsturing mogelijk ruim voordat het specifieke project van start gaat.

"De software geeft een perfect overzicht van alle tijdschema's bij het opstellen van de planning, wat leidt tot een hogere betrokkenheid van zowel leidinggevenden als medewerkers"
Jennifer Verhoeven
Crowne Plaza Antwerpen HR Coordinator