Als we de digitalisering van HR opvatten als de komst van hulpmiddelen om processen te ondersteunen die voorheen handmatig werden uitgevoerd, dan mag het duidelijk zijn dat de arbeidsmarkt behoorlijk is veranderd.  Internet, laptops en verbinding op afstand of anders e-mail hebben onze manier van werken gewijzigd.

Naast de hulpmiddelen zijn ook de rollen binnen de onderneming anders geworden. We zien een veel meer strategische rol voor HR die vooral meer gecentreerd is op de mens. Terwijl de medewerker zelf de leidende figuur wordt voor zijn ontwikkeling en vooruitgang binnen de onderneming.

Een menselijkere visie op de productiviteit

Dankzij de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld om de verschillende administratieve processen te automatiseren (met name het absentiebeheer, betaling van de lonen of de planning), kunnen human resources zich nu bezighouden met meer strategische projecten. Het vasthouden van talenten, de flexibilisering van het werk of de betrokkenheid van medewerkers zijn prioriteiten geworden. U zult opmerken dat de productiviteit niet wordt vermeld bij deze prioriteiten. Dit doen we bewust, en het kan niet worden gezien als weglating als we productiviteit beschouwen als een logisch gevolg van een focus op de betrokkenheid van medewerkers.

Volgens een onderzoek dat werd geleid door onze partner SD Worx kan de productiviteit inderdaad een boost van 13% krijgen als we ervoor zorgen om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. De voordelen zijn ook zichtbaar als we naar het verzuim (- 41%) en het vrijwillige vertrek (- 34%) kijken.

We merken dus meer en meer dat de productiviteit niet meer wordt geassocieerd met presenteïsme, maar meer in verband wordt gezien met factoren die met het welzijn te maken hebben.

Het komt niet in me op om de gegevens over presenteïsme op de tweede plaats te zetten (voor een uitgever van GTA software zou dat het toppunt zijn), maar ze moeten anders worden gebruikt. Het moet mogelijk zijn om de tijd dat de medewerkers aanwezig zijn te analyseren, niet om politie te spelen, maar integendeel, om te waken over hun welzijn. Het gaat er hier bijvoorbeeld over om zich ervan verzekeren dat ze niet teveel overuren maken, of om erop te letten dat elk profiteert van redelijke pauzemomenten.

HR hebben aan tijd en hulpmiddelen gewonnen; dat neemt niet weg dat hun rol bepalend blijft.

 

De digitalisering heeft human resources dus meer tijd gegeven, maar dat niet alleen! Ze hebben nu een veelheid aan hulpmiddelen tot hun beschikking die zijn gewijd aan het welzijn van de medewerkers en die zijn bedoeld om hun betrokkenheid te begunstigen. 

Telewerk of de flexibiliteit van werktijden worden vaak genoemd als drijfveren om de betrokkenheid te begunstigen. De technologie maakt het mogelijk deze zaken in te stellen. Het zou echter te simplistisch zijn om te stellen dat de digitale wereld al deze processen heeft geautomatiseerd en de rol van human resources heeft beperkt. Er zijn namelijk ook andere drijfveren voor de betrokkenheid herkend die niet kunnen worden ingesteld zonder ondersteuning van HR: de gezelligheid van de werkplek, of anders aangepast management met een meer transparant beheer van de doelstellingen, een doorlopende evaluatie in de plaats van de jaarlijkse evaluatie of gezamenlijk werk. Zonder een sterke bedrijfscultuur en aangepaste waarden kan de instelling van deze principes snel tot een mislukking leiden.

Hoe kan de software van Protime de betrokkenheid van de medewerkers ten goede komen?

Ons werknemersportaal is de weerspiegeling van deze nieuwe visie die de medewerker in het hart van de onderneming plaatst.

Daarvoor hebben we in de klassieke modules voor verlofaanvragen, tijdregistratie en toegangsbeheer ook een gemeenschappelijk platform geïntegreerd en een module voor de follow-up van doelstellingen. De medewerker heeft zo op een en dezelfde plek toegang tot alle gegevens die betrekking op hem hebben, van zijn kalender tot aan zijn doelstellingen, die van de onderneming en tot aan zijn projecten.

In een context die de flexibiliteit begunstigt en dan met name het telewerk, kan elke werknemer zo toegang krijgen tot het hele bedrijfsleven vanuit elke willekeurige plek en op elk willekeurig moment.  

 

Written by: Protime
make time valuable