We kunnen er niet omheen: technologie en digitalisering zijn vandaag alle domeinen van ons dagelijks leven binnengedrongen. Met computers en het internet uiteraard, maar meer nog met allerlei slimme toestellen die ons het leven vergemakkelijken (robotgrasmaaiers, smart watches en smart speakers, slimme thermostaten, enz.). Maar hoe zit het met de impact van de digitalisering op de HR-afdelingen?

De invloed van de digitalisering op de rekrutering

De digitalisering verandert onvermijdelijk en op een zeer logische manier onze werkmethodes.

 • We gaan meer en meer in de richting van collaboratief werken. Gedaan dus met de sterk hiërarchische structuren waar iedereen in zijn hoekje werkt om de taak uit te voeren die hem/haar is opgedragen. Het nieuwe parool is dat we allemaal samenwerken, meer bepaald via online platforms voor communicatie en follow-up van projecten die de interacties vergemakkelijken en het mogelijk maken de creativiteit en de prestaties te optimaliseren.
   
 • Een van de grote voordelen van de digitalisering voor alle bedrijven die hierop willen inzetten, zijn de zeer talrijke gegevens die op die manier verzameld kunnen worden. Die gegevens zijn kostbaar want ze verschaffen de bedrijven belangrijke informatie over hun klanten en prospects, maar ook over zichzelf. Dat voordeel heeft echter ook een keerzijde : het soms te grote aantal gegevens dat geanalyseerd moet worden en de noodzaak om een perfect georganiseerde persoon te vinden die ze snel en efficiënt kan verwerken.
   
 • De digitalisering ligt ten slotte ook aan de oorsprong van een nieuwe perceptie van het werk als dusdanig. De bedrijven hechten voortaan meer waarde aan ‘taken met toegevoegde waarde’, die strategischer zijn. De verzamelde gegevens maken het effectief mogelijk te anticiperen en meer proactief te werk te gaan.

Maar hoe beïnvloeden deze nieuwe praktijken onze manier van rekruteren? In een arbeidsomgeving die in volle verandering is en met studies die ramen dat 60% van de huidige jongeren beroepen zullen uitoefenen die vandaag nog niet bestaan, moeten de HR-afdelingen zich openstellen voor nieuwe profielen, die verschillen van de meer klassieke.  Het gaat er niet meer om personen in dienst te nemen in functie van de competenties die ze al bezitten maar eerder op basis van hun bereidheid en vermogen om te leren en vooruitgang te boeken. De competenties die echt essentieel worden zijn dus veeleer talenkennis, ondernemingscapaciteit en werken in teamverband.

Dat stelt uiteraard nieuwe eisen aan het onderwijs maar ook de rekrutering. Waar het voortaan op aankomt, zijn gedragsvaardigheden en softe competenties, aangezien we de beroepen van morgen nog niet kennen. Daarnaast moeten we de personen identificeren die weigerachtig staan tegenover verandering en blijven zweren bij hun reeds verworven vaardigheden.

Het werk verandert maar de werknemers ook

Als de werkmethodes veranderen, dan geldt hetzelfde ook voor de werknemers. Het ene brengt het andere mee! De tijd verstrijkt en de generatie Z, die geboren en opgegroeid is met de digitalisering, komt stilaan op de arbeidsmarkt. Hun relatie met de technologie verschilt uiteraard sterk van de andere generaties. Deze hypergeconnecteerde jongeren zijn volledig vertrouwd met alle finesses van de digitalisering. De HR-afdelingen moeten hier absoluut rekening mee houden. Waarom? Omdat :

 • Hun visie op werken verschilt van die van de vorige generaties. Vandaag zijn werk, werkzekerheid en vast loon verworven zaken. Op slag is werken geen doel op zich meer. De jongeren van vandaag zitten er niet mee in om een baan op te geven die hen niet past of die hen niet bevalt. Vele jongeren doen inderdaad verschillende soorten ervaring op in diverse ondernemingen. Wat ze vooral zoeken, is een stimulerende job waar ze plezier aan beleven en waarin ze zich kunnen ontplooien.
   
 • Ook hun manier van werken is anders. Alleen al in hun manier van communiceren, op het werk of thuis, gedragen ze zich anders. Ze sturen geen brieven en telefoneren ook niet. Ze werken meer met sociale netwerken of instant berichtensystemen zoals WhatsApp.
   
 • Ze zijn heel wat ondernemender dan onze grootouders en ouders wat betekent dat we hun drang om een speler te zijn binnen het bedrijf moeten koesteren. In plaats van hun taken toe te wijzen die ze zonder verdere vragen moeten uitvoeren, moeten we hen in staat stellen verder te gaan door te participeren aan de evolutie van de samenleving.

 

Written by: Protime
make time valuable