Look&Fin is de Belgische leider in crowdlending. Het bedrijf wil de toegang van ondernemingen tot krediet hervormen op een quasi onmiddellijke en 100% digitale wijze. Het platform financierde al meer dan 400 ondernemingen voor verschillende behoeften en in verscheidene sectoren en dat voor een totaal bedrag van meer dan € 120 miljoen.

Of het nu bij haar oprichting of tijdens haar ontwikkeling is, een onderneming wordt herhaaldelijk geconfronteerd met de noodzaak om haar exploitatiecyclus te financieren.

De financiering van aanwervingen, seizoensgebonden noden, de digitalisatie van bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld het beheer van de werktijd van zijn teams… Het gebeurt soms dat een kmo niet beschikt over voldoende liquiditeiten om haar bedrijfskosten te dekken. De kmo moet zich aldus financieren om dit (tijdelijke) gebrek aan liquiditeiten te dekken.

Met welke problemen worden ondernemingen op dit moment geconfronteerd?

Frédéric Lévy Morelle, CEO van Look&Fin: Vanuit financieel oogpunt ondervinden veel kmo’s op dit moment de gevolgen van de COVID 19-crisis. Volgens experten zullen zij gedurende minstens twee jaren een normale activiteit nodig hebben om hun eigen vermogen van voor de crisis weer op te bouwen.

Na het hoofd te moeten bieden aan een liquiditeitsprobleem, kennen veel kmo’s nog steeds zorgen over hun solvabiliteit. Om de gevolgen van een langdurige crisis op te vangen en de duurzaamheid van hun activiteiten te verzekeren, moeten  bedrijfsleiders tijd kopen door hun eigen vermogen aan te sterken. Voor de kmo’s wordt het steeds moeilijker om dit type financiering te vinden.

De andere actuele problemen van de bedrijfsleiders, samen met de COVID 19-crisis, is dat ze het  belang aan  digitalisering begrijpen. Digitaliseren is de sleutel tot overleven, tot zich opnieuw uitvinden, tot zich ontwikkelen. Een van de uitdagingen bestaat uit hoe de werktijd van de werknemers geoptimaliseerd kan worden, hoe bepaalde processen geautomatiseerd kunnen worden… aan de hand van het digitale. De arbeidskost vertegenwoordigt gemiddeld immers 70% van de vaste kosten van een onderneming.

Maar digitaliseren staat gelijk aan investeren, en voornamelijk immateriële investeringen doorvoeren. De ondernemingen moeten dus een budget voorzien. Een budget dat vaak moeilijk te begroten is, rekening houdend met het gebrek aan liquiditeiten waarmee de ondernemingen op dit moment geconfronteerd worden.

De bank, de beste partner?

De bank is vaak nog de enige financiële partner voor veel kmo’s. In de huidige context echter, gebeurt het soms dat banken terughoudend zijn om bijvoorbeeld cashbehoeften of immateriële behoeften te financieren.

Geconfronteerd met banken die zich terughoudend opstellen, is het voor kmo’s van uitzonderlijk belang om hun financieringsbronnen te diversifiëren en om over meerdere aanspreekpunten voor hun financiering te beschikken. Het valt niet uit te sluiten dat de banken de voorwaarden voor de toegang tot krediet in de nabije toekomst verder zullen aanscherpen.

Wat zoeken kmo’s vandaag in termen van financiering?

Na dit moeilijke jaar moeten de kmo’s kunnen rekenen op financieringsoplossingen op lange termijn. De ondernemingen die een beroep willen doen op krediet hebben nood aan een financiële partner die hen een competitieve rentevoet en een flexibele leentermijn kan bieden, en die daarnaast ook snel beslissingen kan nemen.

De bedrijfsleiders zijn eveneens op zoek naar een financieringsoplossing die haalbaar is voor de onderneming, die coherent is met haar businessmodel en aangepast werd aan haar terugbetalingscapaciteiten.

Is crowdlending een nog onbekende financieringsoplossing bij bedrijfsleiders?

De participatieve financiering, of crowdlending (een lening aan een kmo via particulieren), maakt de verscheidenheid van de financieringsbronnen net mogelijk. Steeds meer ondernemingen laten zich verleiden door de soepelheid en de snelheid van crowdlending.

Een beroep doen op crowdlending maakt nu deel uit van de strategie van veel bedrijven, afhankelijk van het soort project. Dat alles gebeurt in goede verstandhouding met de banken, want crowdlending is complementair aan financiering van de bank.

Door de langere looptijd en de aflossingsvrije periode (met uitgestelde terugbetalingen), die vaak gepaard gaan met het ontbreken van 1e rang garanties, wordt crowdlending door banken behandeld als quasi-eigen vermogen en draagt het bij tot de versterking van de solvabiliteit van ondernemingen.

Crowdlending werd aangepast aan alle sectoren en aan alle behoeften en kan verschillende vormen aannemen: afschrijfbaar, met uitgestelde terugbetalingen of in fine, wat wil zeggen dat de vennootschap de interesten betaalt, maar het kapitaal pas terugstort op de vervaldag van de lening.

Daarenboven antwoorden wij erg snel. Het duurt maximaal 48 uur om een dossier goed te keuren, het platform neemt het hele contractuele aspect op zich en voegt  alle particuliere beleggers samen. Onze rentevoeten zijn erg competitief: het is immers mogelijk om te lenen aan een rentevoet vanaf 0,9%. Onze procedures tot krediet verkrijgen zijn 100% digitaal en alle kmo’s kunnen online testen of zij in aanmerking komen.

Written by: Protime
make time valuable