Met de hittegolf in het land zoeken we allemaal koelere oorden op. Maar wat als je geen airco hebt op het werk, of je werknemers verrichten buitenwerk? We verzamelen enkele tips hieronder.

Met de hittegolf in het land zoeken we allemaal koelere oorden op. Maar wat als je geen airco hebt op het werk, of je werknemers verrichten buitenwerk? We verzamelen enkele tips hieronder.

Wat is te warm?

Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de temperaturen (in Ukkel) gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen tenminste 25°C halen, waarvan drie dagen 30°C of meer.

Wanneer is het net te warm om te werken?

Dit meten we niet met een gewone thermometer maar wel met een zogenaamde “vochtige globethermometer”. Deze thermometer houdt ook rekening met de luchtvochtigheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. 

De maximale werkbare temperatuur is vastgelegd in een WBGT (wet bulb globe temperature)-index volgens 4 categorieën:

Fysieke werkbelasting

Maximale temperatuur op de werkplek (volgens WBGT-index)

Lichte fysieke arbeid
(bureauwerk, het besturen van een wagen, …)

29°

Middelmatig zware fysieke arbeid
(timmerwerk, een tractor besturen, … )

26°

Zware fysieke arbeid
(spitten, zagen met de hand, schaven, kruiwagens duwen en trekken, …)

22°

Zeer zware fysieke arbeid
(zwaar spitten en graven, beklimmen van ladders en trappen, …)

18°

 

Bij aanhoudend warm weer treden er ook dikwijls verhoogde ozonconcentraties op. Dit fenomeen herken je vaak aan symptomen zoals kortademigheid of abnormaal ademen, oogirritatie, keelirritatie en hoofdpijn. Over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong zijn in de arbeidsreglementering geen afzonderlijke bepalingen opgenomen. Wel kan je als organisatie zelf enkele beschermende maatregelen nemen (lees hieronder).

Wanneer de ozonconcentraties in de lucht alarmerend hoog worden zal de media dit doorgaans vermelden. Je kan dit ook zelf opvolgen via www.irceline.be (van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)

 

Wat moet je als werkgever doen bij deze temperaturen?

Algemene preventiemaatregelen

  1. Stel beschermingsmiddelen ter beschikking voor werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld (zonnescherm, hoofddeksel, …)
  2. Biedt gratis aangepaste verfrissende dranken aan (Een ijsje is ook altijd een voltreffer)
  3. Installeer een verluchtingssysteem in de werklokalen (volgens de arbeidsregels moet dit binnen de 48 uur)

De ozonconcentratie buiten is beduidend hoger dan binnen. Tref dus zeker deze organisatorische maatregelen voor werknemers die in de open lucht werken.

Maatregelen voor werknemers die in de open lucht werken

  1. Laat zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag verrichten (de ozonconcentraties zijn dan het laagst)
  2. Vermijd overwerken: Laat je arbeiders lichtere arbeid verrichten zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen
  3. Voorzie rustpauzes binnenshuis
  4. vermijd extra belasting door andere prikkelende stoffen
  5. Voorzie schaduw op werkplaatsen in open lucht.

Rusttijden

Blijft de hinder aanhouden door deze hitte, dan moet de werkgever rusttijden toestaan.

Die kan je bepalen op basis van de normen NBN EN ISO 7243, NBN EN ISO 7933 of NBN EN ISO 9886 of op voorstel van de arbeidsgeneesheer. Als er niets op voorhand is afgesproken, kan je onderstaande tabel toepassen:

Afwisseling in het werk

WBGT-waarden vanaf

 

Licht 
werk

Halfzwaar 
werk

Zwaar 
werk

Zeer zwaar werk

45 min werk – 15 min rust

29,5

27

23

19

30 min werk – 30 min rust

30

28

24,5

21

Thuiswerken

Kan je als werkgever niet voldoen aan de bovenstaande maatregelen? Dan is het zeker ook een goede optie om je werknemers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken. Dit moet natuurlijk facilitair mogelijk zijn. Hiervoor zijn goede afspraken nodig. Een goed tijdregistratie systeem kan hierbij helpen.

Flexibel werken

Hebben jouw werknemers flexibele uren? Moedig ze dan zeker aan om deze nuttig te gebruiken tijdens deze warme dagen om de werkdag vroeger te starten. Mogen ze ook thuis werken? Dan kunnen ze dit nog beter combineren door nog enkele uurtjes thuis aan te vullen wanneer het warmste moment van de dag voorbij is. Ook hier zijn goede afspraken en een goed registratiesysteem aangeraden.

Tijdelijke werkloosheid

Als deze maatregelen niet voldoende zijn kan je als werkgever bovendien autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Tijdens deze periode heeft de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA. Deze kan, voor onder meer in de bouwsector,  aangevuld worden met een vergoeding uit een fonds voor bestaanszekerheid.

 

Vergeet ook niet te genieten van het zomerweer, trakteer je werknemers tijdens dit zomerweer op verfrissend fruit of een ijsje!

 

 

Bronnen: werk.belgie.be, www.irceline.be

Written by: Caroline Brusselaers
Brand & performance marketeer