Loontrekkenden of medewerkers: wat is het verschil?

 

Loontrekkende. Zelfstandig gebruikt bn., verwijst naar een persoon die een loon ontvangt in het kader van een arbeidsovereenkomst. Een definitie die uiteindelijk zeer zorgwekkend is, aangezien ze de persoon in kwestie een passieve status geeft en een sterke relatie van ondergeschiktheid impliceert. Werknemers zijn echter veel meer dan dat. Als hoeksteen van het bedrijf zijn zij de drijvende kracht van het bedrijf en dragen zij bij tot de goede werking ervan.

Daarom neigen steeds meer bedrijven naar een nieuwe status: die van medewerker. Ervoor zorgen dat hun loontrekkenden niet langer voor hen werken, maar met hen, is de uitdaging die ze zichzelf hebben gesteld. Hen een actievere status geven die hun bijdrage aan het bedrijf erkent... Een heus ingewikkelde uitdaging, maar met duidelijke voordelen, zowel voor het bedrijf zelf als voor de leden die er deel van uitmaken.

Waarom kiezen voor samenwerking in uw bedrijf?

Bij Protime onderscheiden we drie belangrijke redenen om in uw bedrijf prioriteit te geven aan de status van medewerker.

  • De mentaliteit van loontrekkenden verandert in hoog tempo: de generatie Z heeft een hele nieuwe visie op werk geïntroduceerd, heel anders dan die van onze grootouders. Jonge werknemers, die steeds veeleisender worden, willen nu dat hun loopbaan bijdraagt tot hun persoonlijke ontplooiing. Ze werken uit passie, omdat ze houden van wat ze doen en van het bedrijf waarin ze dat doen. Hun behoeften zijn dus heel anders dan die van vorige generaties: ze willen erkend worden voor hun werk en zijn niet bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • Vasthouden van talent gebeurt ook via de status van medewerker: als ze zich goed voelen in het bedrijf waarin ze evolueren, als ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten en initiatief kunnen nemen... Kortom, als ze gewaardeerd worden, dan blijft talent veel gemakkelijker bij u.
  • Medewerkers vormen de basis van het bedrijf: in rechtstreeks contact met klanten kan hun kennis over het vakgebied een belangrijke strategische bijdrage leveren aan het bedrijf. Daarom is het zo belangrijk om ze een actieve status te geven in plaats van een passieve.

Werken mét het bedrijf in plaats van vóór het bedrijf: de vereisten

Om deze nieuwe status in uw bedrijf te kunnen invoeren, moet aan verschillende vereisten worden voldaan:

  • Uiteraard moet uw bedrijf een sterke samenwerkingscultuur ontwikkelen.
  • U moet uw medewerkers een  creatieve omgeving bieden die hen in staat stelt om initiatief te nemen.
  • Laat uw medewerkers tot slot werken aan andere taken dan de taken die hen normaal gesproken worden toevertrouwd. Let er echter wel op dat deze extra taken inhouden dat u prioriteit geeft aan een werving op basis van attitude in uw bedrijf, m.a.w. van open-minded en creatieve mensen en dat u een coaching in het leven roept om hun ontwikkeling op te volgen.

De elementen die nodig zijn om het te laten werken

Hoe creëert u dit samenwerkingsklimaat in uw bedrijf? Wat zijn de kleine tips en trucs om dit te laten werken? Hier zijn er alvast 4:

  • Deel de doelstellingen van uw bedrijf met alle personeelsleden. Om dit te doen, raden wij u aan om een "leitmotiv" te creëren, een korte slogan die gemakkelijk te onthouden is en die iedereen in staat stelt om deze doelstellingen in gedachten te houden en om te bespreken tijdens coachingsgesprekken.
  • Keer een deel van de winst uit aan uw medewerkers om hen te bedanken voor hun bijdrage. En waarom ook geen deel van de bonussen baseren op persoonlijke initiatieven?
  • Waardeer initiatief en innovatie, bijvoorbeeld door een award in het leven te roepen die het werk van een persoon of team beloont.
  • Focus u op de output: hoe lang de initiatieven ook duren, zolang de medewerkers maar met creatieve en interessante oplossingen komen en de taken uitvoeren die hen zijn toevertrouwd.

 

Tot besluit

De arbeidsmarkt is voortdurend in verandering. Het is dus normaal dat ook bedrijven evolueren om gelijke tred te houden met de behoeften en verwachtingen van de werknemers. Een samenwerkingsdynamiek invoeren is een van de veranderingen die nodig zijn om hierin te slagen. Door uw personeel te beschouwen als medewerkers in plaats van werknemers, creëert u een motiverend sociaal klimaat binnen uw bedrijf dat veel ruimte laat voor creativiteit en initiatief. Uw bedrijf zal daardoor alleen maar efficiënter en competitiever worden.

Written by: Protime
make time valuable