20/12/2018 door (es/kv) | Bron: Jobat.be
 
Meer dan een Vlaming op de vijf (21 procvent) kreeg het afgelopen jaar geen enkele keer een beoordelings- of functioneringsgesprek. Dat blijkt uit een onderzoek van Protime, een specialist in onder meer tijdregistratie, bij meer dan 1.000 Vlamingen. “Dit aantal moet omhoog: zo is bijna een op de drie gewonnen voor een continue beoordeling,” zegt Protime. Slechts 13 procent van de werknemers wordt vandaag continu geëvalueerd.

Met het einde van het jaar in zicht, zit er voor veel werknemers nog een beoordelingsgesprek aan te komen. Iets meer dan de helft van de Vlamingen (51%) krijgt er jaarlijks één, vaak in de eindejaarsperiode. Voor bijna een op de zes (16%) staat er meerdere keren per jaar een beoordelingsgesprek ingepland en voor 13% maakt dit deel uit van een continu proces. Dit laatste zou nochtans voor elke werknemer de norm moeten worden. Zo wil 29% van de respondenten dat zijn of haar prestaties het hele jaar door geëvalueerd worden.

“Het klassieke jaarlijkse beoordelingsgesprek mag wat mij betreft afgeschaft worden. Het is een momentopname die bij veel werknemers extra stress veroorzaakt,” zegt Peter s’Jongers, ceo van Protime. “Werknemers willen permanent gecoacht worden, enkel zo kunnen ze in kleinere stappen bijgestuurd worden en elke dag een beetje beter worden.”

Minder terugblikken, meer focus op de sterktes

De frequentie van de gesprekken is niet het enige dat voor evaluatie vatbaar is. Een beoordelingsgesprek waarbij enkel de nadruk ligt op de prestaties van de afgelopen periode, is eveneens achterhaald. Volgens 44% van de respondenten moet de focus meer liggen op de toekomst, op onze ontwikkelingsmogelijkheden en talenten. Opvallend: terwijl je dit vooral zou verwachten bij millennials, die nog een groot deel van hun loopbaan voor de boeg hebben, zijn er vrijwel evenveel werknemers halfweg hun carrière, maar evengoed ook 50-plussers die dit vinden.

“We zijn er ons van bewust dat we met zijn allen langer moeten werken in een sterk veranderende arbeidsmarkt. Terwijl jongere werknemers al vaker goed begeleid worden, willen ook oudere generaties weten hoe ze hun talenten de komende jaren kunnen inzetten om hun rol en positie binnen het bedrijf te kunnen handhaven,” aldus Peter s’Jongers.

Tenslotte vindt 18% van de respondenten dat er voor het beoordelingsgesprek meer informatie ingewonnen moet worden bij collega’s.

Hoe moet het dan wel?

  • Evaluaties het hele jaar door.
  • Meer aandacht voor talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Focus niet op wat fout ging, wél op de successen en hoe die successen verdergezet kunnen worden.
  • Informatie ook inwinnen bij verschillende collega’s.

 

Written by: Protime
make time valuable