10 mei 2019 – Bijna 4 werknemers op 10 (39%) krijgen vaak te weinig tijd om hun taken uit te voeren. Om hun werk toch rond te krijgen moeten ze dikwijls overuren presteren, die in 28% van de gevallen niet gecompenseerd worden. Dit blijkt uit een onderzoek van Protime, een specialist in onder meer tijdregistratie en werkplanning, bij meer dan 1.000 werkende Vlamingen. 4 op de 10 werknemers zijn dan ook vragende partij voor meer inzicht in hun tijdsbesteding op het werk.

Lees je ‘s avonds nog snel je werkmails omdat je er overdag geen tijd voor had? Of gebruik je het weekend om taken af te werken waar je in de week niet aan toekwam? Voor 39% van de werknemers klinkt dit waarschijnlijk herkenbaar. Zij gaven aan dat de tijd die ze krijgen om hun taken af te werken in veel gevallen onrealistisch is. Bovendien worden de overuren die ze kloppen niet altijd gecompenseerd. Ruim een kwart van de werknemers (28%) geeft aan dat ze niks terugkrijgen voor deze extra werkuren. 22% krijgt de overuren wel uitbetaald en precies de helft krijgt tijd voor tijd; zij kiezen ervoor om hun overuren later te compenseren onder de vorm van extra verlofdagen.

Meer inzicht in gewerkte uren

Daarnaast werden de respondenten gevraagd of hun aanwezigheid en hun gewerkte tijd  geregistreerd worden. Bij slechts iets meer dan een kwart van de werknemers (28%) is dit het geval. Bij evenveel respondenten wordt alleen hun aanwezigheid vastgesteld en bij 18% dan weer enkel hun gewerkte tijd. Bij een vijfde van de respondenten wordt helemaal niks geregistreerd en daar is het dan ook helemaal niet zichtbaar hoeveel overuren er gemaakt worden.

4 op de 10 werknemers willen dit graag anders zien en zijn vragende partij voor meer inzicht in de tijd die aan een taak wordt gespendeerd. 

“Werknemers die systematisch overuren kloppen, maken kans om vroeg of laat tegen hun grenzen aan te lopen. Hun werk-privébalans is dan uit evenwicht omdat ze zichzelf niet de nodige tijd gunnen naast het werk. Meer inzicht in de gewerkte uren kan hen helpen om meer grip te krijgen op de werkdruk. Werknemers hebben er enkel bij te winnen; zo houden ze hun werk ‘werkbaar’”, besluit Peter s’Jongers, CEO van Protime.

Methodologie

Dit online onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau MarktEffect in opdracht van Protime. 1.020 Vlaamse werknemers werden tussen 5 en 19 september 2018 bevraagd. Zij zijn een representatieve steekproef voor de totale beroepsbevolking in Vlaanderen. Alle deelnemers zijn tussen de 18 en 65 jaar oud en evenredig verdeeld over alle sectoren. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1%.

 

Written by: Caroline Brusselaers
Brand & performance marketeer