Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Protime biedt softwareoplossingen om de tijd van het menselijk kapitaal te optimaliseren. Omdat tijd onze kernwaarde is, zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om tijd terug te schenken aan de maatschappij. In onze missie definieerden we dat onze kinderen de nodige tijd en aandacht moeten krijgen om zich te ontwikkelen zodat hen een mooie toekomst te wachten staat. We doen dit concreet door organisaties te helpen die als doel kinderen centraal stellen.

De toekomst van onze maatschappij

Zo krijgen Protimers tijd tijdens de werkuren om als team te helpen bij organisaties zoals Sogeha (organisator van zomerkampen voor minderbedeelde kinderen) en de kinderboerderij van Waddinxveen. Ze dragen hun steentje bij door kampen op te ruimen, lokalen te schilderen of een rommelmarkt op te zetten. Geen grote wereldverbeteringen, wel betrokken en zeer praktische hulp voor projecten die het vooral moeten hebben van geëngageerde vrijwilligers die een verschil maken in het leven van jonge mensen. Op jaarbasis komt dit gauw op meer dan 1500 uur die we graag schenken aan de toekomst van onze maatschappij.

Waarom Close the Gap?

In onze snel evoluerende technologische maatschappij zien we een hoge rotatie aan IT-materiaal. Zoals in elke grotere onderneming hebben we ook bij Protime geregeld een stapel aan afgeschreven computers of printers. Dit zijn toestellen ouder dan 4 jaar waar geen onderhoudsgarantie meer voor is. Omdat deze vaak nog goed werken, of enkel een nieuw onderdeel nodig hebben, kunnen deze nog perfect dienen in een tweede leven.

Daarom draagt Protime haar steentje bij door 34 afgeschreven laptops, ter waarde van €18.000, te schenken aan de organisatie van Close the Gap. Hierdoor verminderen we niet enkel de afvalberg, maar helpen we bovenal ook kinderen in ontwikkelingslanden om zich te kunnen ontwikkelen naar een betere toekomst.

Close the Gap is een internationale vzw dat als doel heeft de digitale kloof te dichten in ontwikkelingslanden. Dit doen ze door afgeschreven IT-materiaal te verzamelen, herstellen indien nodig en deze aan te bieden aan scholen, universiteiten en sociale projecten. Om de cirkel compleet te maken pikt de dochterorganisatie WorldLoop het materiaal weer op voor lokale recyclage eens ze aan het einde van hun tweede leven zijn.

 

Meer info over:

Written by: Caroline Brusselaers
Brand & performance marketeer