Het Belgische mobiliteitsprobleem is niet nieuw

Volgens het Inrix-klassement uit 2016 stond Brussel dat jaar op de 14de plaats in de lijst met de meest door auto's verzadigde steden in Europa (41ste plaats wereldwijd). De gemiddelde Belg bracht in 2016 21 uur in files door; in Brussel was dat 41 uur (12% van de in totaal achter het stuur doorgebrachte tijd!). 

Europa heeft scherpe kritiek op ons 'cash for cars' systeem van fiscale voordelen voor bedrijfswagens en daarom heeft onze regering een nieuw voorstel rond een mobiliteitsbudget op tafel gelegd. Doel is werknemers de mogelijkheid te bieden hun bedrijfswagen in te ruilen voor een hoger loon. Europa is behoorlijk sceptisch over dit voordeel. Daarnaast luidt de mening dat de investeringen in verbetering van de infrastructuur ontoereikend zijn. 

Het lijkt erop dat de Europese autoriteiten niet de enige sceptici zijn …

De Belgische werknemer wil zijn bedrijfswagen niet kwijt

Volgens een onderzoek van SD Worx en Vacature.com onder 2000 werknemers en 500 werkgevers in België* is slechts 5% van de betrokkenen bereid de auto in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. De rest van de bevraagde personen is zeer aan de auto gehecht: 90% zou ervoor kiezen de auto te houden en van hen zou slechts 20% voor een kleiner model kiezen om de rest van het budget aan andere vervoermiddelen te besteden (fiets, openbaar vervoer enz.).

2 van de 5 werkgevers zijn geïnteresseerd in deze maatregel en de helft van de geïnteresseerden is van plan die snel in te voeren.

Gebrek aan alternatieven

Bij Protime willen we weten waarom veel werknemers weigeren afstand te doen van hun auto. Volgens ditzelfde onderzoek is de meest genoemde reden (de helft van de bevraagden gaf deze reden) dat men hoe dan ook een auto nodig heeft om op het werk te komen of voor het werk zelf (bijv. bezoeken aan de klant). Ze geven aan dat er te weinig alternatieven zijn. 
Daarmee bedoelen ze openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en zo verder. Bovendien verklaart 46% van de respondenten dat ze zelf een auto zouden kopen als ze hun bedrijfswagen zouden moeten inleveren.

Het Europese standpunt over ons gebrek aan investering in de vervoersinfrastructuur lijkt dus terecht te zijn. 

Meer flexibiliteit op het werk

De overheid pakt het debat rond de bedrijfswagen niet erg vlot aan. Daarom zijn veel ondernemingen zelf in beweging gekomen: ze bieden flexibele werkoplossingen als alternatief voor mobiliteit. 
Dankzij de technologische vooruitgang kunnen de meeste werknemers hun werk ook thuis of op andere werkplekken dan de standaardwerkplek doen. Telewerken is geen wondermiddel, maar steeds meer studies wijzen uit dat dit een gunstige impact heeft op de mobiliteit. Zo neemt het aantal afgelegde kilometers met 3% af wanneer door 5% van de mensen 1 dag per week thuis wordt gewerkt. Zo blijkt uit de meest recente studies (cijfers uit 2014, afkomstig uit de federale woon-werkdiagnostiek).

Naast telewerken in de meer klassieke vorm (de hele dag vanuit de woning of op een gedecentraliseerd kantoor werken) is er ook een alternatieve variant van telewerken: "peak-shifting", het aanpassen van de werktijden tot buiten de spitsuren. Telewerken voor en na het woon-werktraject te hebben afgelegd, heeft ook een positieve impact op de verkeersdrukte. 

Meer dan alleen een antwoord op de mobiliteitsbehoefte: een strategisch hulpmiddel

Telewerkoplossingen bestaan al langer dan vandaag. Maar veel bedrijven staan huiverig tegenover dit idee omdat ze vrezen de controle te verliezen en omdat managers er tegen opzien hun teams op afstand te beheren. 

Uitgaande van die vaststelling heeft Protime de oplossing 360° ontwikkeld. Dit samenwerkingsplatform biedt alle werknemers vanaf eender welke locatie en op eender welk moment toegang tot hun eigen projecten/taken en de projecten waar ze bij betrokken zijn. De directie, de managers en de medewerkers werken allemaal binnen eenzelfde omgeving, zonder informatieverlies en binnen een sfeer van gezamenlijke inzet, delen en respect voor ieders balans. 

Deze oplossing is meer dan alleen een hulpmiddel voor werken op afstand: het is een strategische troef voor de onderneming. Dankzij de centralisatie van de gegevens en de projecten kan dit samenwerkingsplatform ook voor continue evaluatie en voor de opvolging van de doelstellingen worden gebruikt. 

Hoe helpen we een bedrijf om flexibele werkwijzen in te voeren?

Protime biedt zijn oplossing sinds 2013 aan en heeft mooie resultaten geboekt bij de klanten. Wat we echter uit onze samenwerking hebben geleerd, is dat als mensen niet bereid zijn veranderingen te accepteren, het invoeren van een nieuwe werkwijze op een mislukking uitdraait. Van 9 tot 17u op het kantoor werken is nog altijd de norm voor veel bedrijven, want men is huiverig voor flexibel werken. En anders dan u misschien denkt, is het niet altijd de baas die het meest  tegen verandering opziet … 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze Protime oplossingen rond flexibel werken, aarzel niet om contact met ons op te nemen via ons formulier


* Studie naar de mobiliteit van werknemers in België, uitgevoerd door iVox voor SD Worx en Vacature, gepubliceerd op 11/01/2018

Written by: Caroline Brusselaers
Brand & performance marketeer