Telewerken is een van de belangrijkste maatregelen van de Belgische regering in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19. De richtlijn wordt al bijna een jaar aanbevolen en sinds 28 oktober 2020 is telewerken verplicht. Dit treft zonder meer een groot aantal bedrijven. Het werd dan ook hoog tijd dat de Nationale Arbeidsraad een specifiek wettelijk kader zou uitwerken voor het verplichte telewerken als gevolg van de Coronacrisis.

COA nr. 149 : een nieuwe tijdelijke telewerkregeling

Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad daarom een nieuwe CAO gepubliceerd: CAO nr. 149. Deze nieuwe, tijdelijke, CAO schept een kader voor verplicht telewerk ten gevolge van Covid-19. Dit nieuwe stelsel is een aanvulling op de twee bestaande CAO's betreft "telewerken", namelijk het "structureel telewerk" (CAO nr. 85) en "occasioneel telewerk" (onderdeel van de wet werkbaar en wendbaar werk). De nieuwe CAO rond telewerk ten gevolge van Covid-19 is een tijdelijke regeling die slechts tot 31 december 2021 van kracht is.

Waarom een nieuwe CAO over telewerken?

Een referentiekader voor bedrijven zonder telewerkregelingen

Hoewel telewerk al jaren bestaat, hebben niet alle Belgische bedrijven het noodzakelijkerwijs toegepast. Vóór de Covid-19-crisis hadden slechts weinig ondernemingen telewerk al ingevoerd. Met de aanbeveling, gevolgd door de verplichting tot telewerken, moesten deze bedrijven dus een geheel nieuwe manier van werken invoeren, vaak zonder daarop voorbereid te zijn.

CAO nr. 149 is daarom gericht tot al die ondernemingen die op 1 januari 2021 binnen hun structuur geen telewerkregeling hadden. Zij zijn nu verplicht een "Covid-19" telewerkovereenkomst te ondertekenen met al hun werknemers die verplicht zijn thuis te werken. Indien zij deze praktijk op lange termijn willen integreren, zelfs na Covid, belet hen natuurlijk niets om een meer specifieke overeenkomst met hun werknemers te sluiten. In dit geval kan CAO nr. 149 als referentiekader dienen.

Bescherming van werknemers

Dit is de tweede en vermoedelijk de belangrijkste reden voor de oprichting van deze nieuwe CAO. Met de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 beoogt de Nationale Raad uiteraard een hoognodig wettelijk kader te scheppen ter bescherming van de telewerker. Gezien het uitzonderlijke karakter van de huidige situatie is het inderdaad van essentieel belang dat alles in het werk wordt gesteld om slechte praktijken te voorkomen.

De belangrijkste regels voor telewerk "Covid-19".

Wat omvat de CAO nr. 149 nu juist? Welke regels legt dit nieuwe kader op? Hier zijn de belangrijkste punten om te weten.

Gelijke behandeling

Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, moet de telewerker dezelfde rechten en plichten behouden als wanneer hij of zij in de onderneming zou werken. Indien de onderneming specifieke, aanvullende of afwijkende arbeidsvoorwaarden vaststelt, moet de werknemer daarvan in kennis worden gesteld.

In hetzelfde streven naar gelijke behandeling moet de telewerker ook dezelfde werklast, prestatiecriteria en collectieve rechten behouden als op de werkplek.

Verplichtingen rond uitrusting en vergoedingen

De werkgever moet de telewerker voorzien van alle benodigde apparatuur (bv. laptop, headset, microfoon, enz.). De werkgever moet ook technische bijstand verlenen in geval van problemen met deze apparatuur.

Indien de telewerker zijn of haar eigen apparatuur gebruikt, moeten de kosten van installatie, gebruik, bediening, onderhoud en afschrijving, evenals de extra aansluitingskosten (b.v. internet of telefoon) tussen beide partijen worden overeengekomen.

Ook sociale verplichtingen

Gezien de bijzondere context en de moeilijkheden die daaruit voortvloeien, heeft de Nationale Arbeidsraad er ook de voorkeur aan gegeven een heel hoofdstuk te wijden aan de kwestie van het welzijn van de werknemer. Dit laatste komt in de nieuwe CAO nr. 149 tot uiting in de volgende punten:

  • De verplichting van de werkgever om informatie te delen over het welzijnsbeleid van het bedrijf en de regels over gegevensbescherming.
  • Aanwijzen van een contactpersoon tot wie telewerkers zich kunnen wenden voor advies.
  • Oplossingen invoeren tegen sociaal isolement van werknemers en om de teamgeest in stand te houden.

Hoe zit het met tijdmanagement?

CAO nr. 149 biedt de "Covid-19" telewerker een nuttig en allesomvattend rechtskader om misbruik in deze uitzonderlijke situatie te voorkomen. Het behandelt ook de kwestie van het tijdsbeheer, door de werkorganisatie, werktijden, controle, enz. te regelen.

Een punt dat uiteraard van cruciaal belang is voor Protime en waarop wij dieper ingaan in de volgende blog! 

Het is ook belangrijk te weten dat deze CAO nr. 149 geldt tot 31 december 2021; indien de autoriteiten besluiten de telewerkverplichting op te heffen kan dit CAO eerder opgeheven worden.

 

Written by: Protime
make time valuable