Werknemers aanmoedigen om mensen uit hun entourage naar het bedrijf te halen, is een populaire praktijk aan het worden. Veel bedrijven passen het ondertussen al toe, ook Protime. Het versterkt het werkgeversimago en geeft de werknemer extra erkenning. De regels moeten echter duidelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen.

Coöpteren, sponsoren, participatief werven, ... het kind heeft vele namen, maar het is in elk geval de bedoeling nieuw talent te werven door middel van een aanbeveling uit de persoonlijke of professionele sfeer van een werknemer. 

Het werd al geruime tijd toegepast om kaderleden te werven, maar de laatste jaren wordt het ook voor andere profielen gebruikt omdat de behoefte aan arbeidskrachten zo groot is. 

Sneller, goedkoper en vooral ook kwalitatief beter.

Voor de onderneming betekent coöpteren een snellere manier van rekruteren (de aanwervingstermijn wordt met minstens 10 dagen verkort in vergelijking met een traditionele werkwijze, zoals de Amerikaanse studie Jobvite aangeeft) en het is bovendien minder duur.  

Het resultaat is ook beter. Een werknemer die een persoon aanbeveelt, zal minstens deels willen checken of die persoon over de juiste vaardigheden beschikt en dat vermindert de kans op fouten bij de aanwerving. 

Volgens Jobvite blijven 47% van de gecoöpteerde werknemers langer dan drie jaar bij een bedrijf. Het verloop is dus een stuk lager. Bij een gesponsorde nieuwe medewerker is de kans tot 23 keer kleiner dat die zijn job verlaat (studie van Careerfy).  

Voordeel in natura of geld

De werknemer die input geeft over potentiële kandidaten wordt vaak met een voordeel in natura of geld beloond door de onderneming, als de kandidaat vervolgens wordt aangenomen.  

Bij Protime bestaan dergelijke aanwervingen al vele jaren. Alle vacatures worden intern met de teams gedeeld. Als een medewerker iemand aanbeveelt die vervolgens wordt aangeworven en zes maanden na indiensttreding nog bij het bedrijf is, krijgt de werknemer een premie en een fles champagne. 

Een kracht voor het bedrijf

Sponsoring wordt soms gezien als 'vriendjespolitiek' en omdat de reputatie en verantwoordelijkheid van zowel de sponsor als de gekozene in het spel zijn, is het een goed idee open te communiceren en duidelijke processen voor de teams vast te leggen om eventuele valkuilen te vermijden.

Maar als dat lukt kan deze wervingsmethode snel een kracht worden voor de onderneming. Gebruik dus je talents om nieuwe talents aan te trekken en te behouden.

Drie keer winst

Op deze manier nieuwe medewerkers werven, levert drie keer winst op en het kan een vruchtbare visvijver voor talenten worden. Waarom?

  • Als je de werknemer de rol van ambassadeur laat opnemen, zorgt dat voor meer betrokkenheid en een grotere loyaliteit.
  • Door de bijdrage van die werknemer te erkennen, wordt in de verf gezet wat hij of zij de onderneming heeft bijgebracht (een talent dus), nog los van het financiële aspect.
  • De bekendheid, de zichtbaarheid en het werkgeversimago van je organisatie worden versterkt, en wie is er beter geschikt dan je medewerkers om vacatures van je organisatie te promoten?
Heeft onze visie op recruteren je aandacht getrokken?
Bekijk onze huidige vacatures ;)
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer