In het eerste deel van mijn artikel heb ik de DISC-methode besproken en het verband dat ik zie met de invoering van een tijdmanagementsysteem. Na het over de blauwe en rode profielen te hebben gehad, zal ik u nu kennis laten maken met de groene en gele profielen.

De DISC-profielen Invloedrijk en Stabiel

De twee profielen die ik ga beschrijven, worden "gevoelsprofielen" genoemd.

  • De invloedrijke is extrovert en gevoelig: zijn kleur is geel. De invloedrijke is een persoon die gemakkelijk communiceert en goede persoonlijke relaties onderhoudt. Hij is sociaal, vriendelijk en enthousiast en vindt dat het leven leuk moet zijn. Hij is ook demonstratief en tonisch.
  • De stabiele is introvert en gevoelig: zijn kleur is groen. Hij klopt in het plaatje van de goede huisvader, die zorgt voor harmonie en stabiliteit binnen een groep. Ernstig, zorgzaam en betrouwbaar als hij is, kan hij hard vechten voor een zaak die hem na aan het hart ligt. Hij kan ook verlegen lijken in zijn benadering van anderen en wordt gekenmerkt door rust, bescheidenheid en geduld. Hij is meestal een coöperatief persoon.

DISC-methode en HR-project: een kwestie van gevoelens?

Zoals ik in het eerste deel van dit artikel heb uitgelegd, betekent het feit dat het personeel overtuigd is van het belang van tijdmanagement niet dat alle medewerkers ervan overtuigd zullen zijn. Als we de logica van de kleuren volgen, hoe kunnen we profielen overtuigen waarvan de gevoelens of emoties vaak zwaarder wegen dan de rede?

Argumenten volgens elke persoonlijkheid

  • De invloedrijken of gelen zijn meer gericht op communicatie. Een oplossing voor tijdmanagement zoals Protime maakt echter een transparante communicatie mogelijk door op het portaal van de medewerker diverse informatie te verzamelen als de gewerkte uren of de doelstellingen en hun evolutie. Deze elementen zijn echter volledig complementair wanneer ze als basis dienen voor besprekingen tijdens vergaderingen tussen manager en medewerker. Het coachen van gele talenten door hen te feliciteren met hun succes of hen te helpen hun tijd beter te organiseren zal zeer effectief zijn en aangepast aan hun persoonlijkheid en behoeften. Een van de beperkingen van de gele is immers dat hij, door zijn dynamiek en goede relaties, vaak betrokken zal zijn bij vele projecten waarvoor hij niet altijd de organisatorische vaardigheden bezit om ze goed te beheren.
  • Voor stabiele of groene personen kan een tijdmanagementtool er bijvoorbeeld voor zorgen dat de mogelijke afwijkingen gerelateerd aan zijn profiel, namelijk overmatige dienstbaarheid, worden vermeden. Het groene profiel, dat behoefte heeft aan harmonie en stabiliteit, zal altijd bereid zijn om een collega te helpen bij het uitvoeren van een taak en kan snel overbelast raken met werk zonder te klagen. Tijdmanagement van de werknemers kan dus helpen om het risico van een burn-out te beperken door "alarm te slaan" in het geval van overwerk.

Conclusie

De implementatie van tijdregistratie is geen onbelangrijk project; elke HR-medewerker kan dit beamen. De argumentatie volgens de DISC-methode toont ons echter de voordelen van een dergelijk systeem voor alle medewerkers van het bedrijf, ongeacht hun profiel en de motivaties die er vaak mee gepaard gaan. Zo durf ik te besluiten dat u dankzij tijdmanagement uw project in kleur zult zien!

Sophie Henrion

Written by: Protime
make time valuable