Enkele weken geleden heb ik de DISC-opleiding (regenboog) genoten en behaalde ik een certificaat voor deze methode die een onderscheid maakt tussen 4 belangrijke types van persoonlijkheden met kleuren en bepaalde kenmerken. Het belangrijkste doel van deze opleiding was om mij op te leiden in een intuïtieve tool die dagelijks door alle Protimers gebruikt kan worden om beter te communiceren binnen hun team en daarbuiten. Het werd me snel duidelijk dat de voordelen van de methode talrijk en groot zijn.

Ik realiseerde me met name dat deze methode interessant kan zijn voor HR, die hun collega's soms moeten overtuigen over een tijdregistratieoplossing. Ik leg het u uit.

De DISC-methode: wat is dat?

Laat me eerst (opnieuw) uitleg geven over de 4 belangrijkste soorten persoonlijkheden van deze welbekende aanpak. In de naam zelf van het model worden we de verschillende profielen van deze methode vermeld: DISC is immers het acroniem voor Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus.

De 4 DISC-profielen

Het doel is om aan de hand van een reeks vragen te bepalen welk van deze profielen overeenkomt met elk van de werknemers van het bedrijf. Deze 4 profielen zijn in feite gepositioneerd op een grafiek die bestaat uit een horizontale as van introversie naar extroversie en een verticale as van gevoel naar rede.

In het eerste deel van dit artikel zal ik het hebben over de zogenaamde "rede" profielen, namelijk rood en blauw.

  • De dominante is extrovert en beredeneerd: zijn kleur is dus rood. Zeer doelgericht, zit hij vol energie en is hij voortdurend in actie en beweging. Hij is een beetje een doorzetter en wordt ook gekenmerkt door zijn snelheid, zijn eisen en zijn zelfstandigheid. Hij kan soms een beetje het voortouw nemen en als een leider optreden.
  • De consciëntieuze daarentegen is introvert en beredeneerd: zijn kleur is blauw. Voorzichtig en analytisch, neemt hij meestal de tijd om na te denken voordat hij handelt. Hij moet alle objectieve elementen van een situatie meten en in handen hebben om zijn beslissing te kunnen nemen. Hij houdt vooral van details en precisie. Hij is ook een vrij formeel persoon die de regels respecteert.

Een beter begrip voor een betere communicatie

Het doel van de DISC-methode is natuurlijk niet om u in een vakje te steken. Integendeel, het zit zo dat we allemaal een beetje van elk van de vier profielen hebben. Toch overheerst een kleur en dus een bepaalde persoonlijkheid altijd in ieder van ons.

En aangezien het interessant is om te weten welke ons het meest kenmerkt, is het ook interessant om te weten welke het meest kenmerkend is voor de mensen om ons heen. Precies weten wat het profiel is van de persoon met wie u communiceert, is een goede manier om diezelfde communicatie te vergemakkelijken. En juist daarom vind ik deze methode bijzonder interessant voor HR. Laten we nog eens het voorbeeld nemen van de invoering van een tijdmanagementtool. Hoewel HR overtuigd is van de toegevoegde waarde van een dergelijke verandering, is dit niet altijd het geval voor alle managers/medewerkers. Misschien met hen communiceren op basis van hun kleur om hen het argument te geven dat hen zal raken?

DISC-methode en HR-project: een geslaagd huwelijk

Hoewel HR overtuigd is van de meerwaarde van de overgang naar een geautomatiseerd tijdregistratiesysteem, wordt de integratie van deze softwareprogramma's soms slecht ontvangen door de medewerkers, die het als een vorm van controle beschouwen: "Het is louter om te controleren of ik wel al mijn uren heb gewerkt....". Managers kunnen beweren dat dit voor ontevredenheid zorgt binnen hun team, maar ook voor nieuwe verantwoordelijkheden bij de toewijzing van bepaalde taken die gewoonlijk aan HR zijn voorbehouden. Dit is echter niet het geval. Wat als u elk van de werknemers aanspreekt op basis van hun kleur en hen het argument voorlegt dat bij hen de spijker op de kop zal slaan en hen zal overtuigen om uw project te steunen?

Argumenten volgens elke persoonlijkheid

Dit is waar de DISC-methode van pas komt. Dankzij het gebruik ervan kunt u het profiel van elk van uw medewerkers beter begrijpen en weet u precies welke argumenten hen alle voordelen van een dergelijke oplossing doen inzien.

  • Wetende dat rode of dominante profielen vooral gericht zijn op doelstellingen, houden ze zich vaak aan het motto "time is money". Zij zullen dan ook rekening houden met het feit dat een tijdregistratie het mogelijk maakt de beschikbare middelen zo goed mogelijk te plannen of te anticiperen op de aanwervingsbehoeften in geval van overmatig overwerk. Om dit voordeel te illustreren, volstaat het hen te herinneren aan de hoge kosten van onregelmatige werktijden, in termen van de bonussen die aan de werknemers moeten worden betaald en de kosten van de productiviteitsdaling die onvermijdelijk het gevolg is van de herhaalde verlengde prestaties. 
  • Voor consciëntieuze mensen of blauwe profielen is het gedetailleerde aspect van de tijdregistratie dat hen zal overtuigen van het nut ervan. Het zal hen onder andere in staat stellen om zeer nauwkeurig en objectief de gewerkte uren en de daaruit voortvloeiende nauwkeurigheid van de loonfiche te meten. 

Ik nodig u uit om het tweede deel van mijn artikel te lezen om te weten te komen met welke persoonlijkheidskenmerken de gele en groene profielen overeenkomen en hoe u uw project op een krachtige manier aan hen kunt presenteren.

Sophie Henrion

 

Sophie Henrion
Written by: Sophie Henrion
Business Manager PME