De schoonmaaksector is, samen met de bouw en de horeca, de sector waar het vaakst in het zwart wordt gewerkt. Om zwartwerk tegen te gaan voert staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) tijdsregistratie in. Daarover heeft hij eind november 2016 een akkoord gesloten met de vakbonden en de werkgeversorganisaties uit de schoonmaaksector.

Sociale Fraude

"46% van de bedrijven is in overtreding!" - SIOD

De schoonmaaksector is belangrijk in België: hij telt ongeveer 1.500 ondernemingen van verschillende grootte. Er werken ongeveer 50.000 werknemers, waarvan de vrouwen met meer dan 60% in de meerderheid zijn. Uit cijfers van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), bleek dat 46% van de gecontroleerde bedrijven in de schoonmaaksector in overtreding was met de sociale wetgeving. Reden voor Philippe de Backer een proefproject te starten waarin tijdregistratie verplicht wordt.

Tijdregistratie verplicht

Volgend jaar wordt een proefproject georganiseerd met de prikklok. Het is de bedoeling dat werknemers van enkele bedrijven inchecken als ze beginnen te werken en uitchecken als ze naar huis gaan. Het systeem wordt vervolgens geëvalueerd en vanaf 2018 zouden alle schoonmaakbedrijven voor de meeste opdrachten met de prikklok moeten werken.

Hoewel tijdregistratie (T&A) vaak als ouderwets beschouwd worden, blijkt het steeds populairder te worden bij bedrijven. Het is daarenboven de enige manier om op een wettelijke manier glijdende werkuren toe te staan aan werknemers. Volgens de bepalingen van de wet op de arbeidsreglementen moeten het begin en het einde van de arbeidsdag en ook het tijdstip en de duur van de pauzes opgenomen worden in het arbeidsreglement. Bij glijdende werktijden kan aan deze verplichting niet voldaan worden. Opdat de inspectiediensten het systeem van glijdende werkuren zouden gedogen, moet een werkgever de nodige waarborgen bieden voor controle van de prestaties. Dit kan door bijvoorbeeld met een prikklok en de software van Protime te werken.

In een studie van Ortus, die werd uitgevoerd bij bijna 600 HR-professionals, geeft 96% aan dat een flexibele manier van werken de productiviteit een boost zou geven. Daarnaast zegt 59 procent dat van thuis uit werken hetzelfde resultaat teweeg zou brengen. Beide mogelijkheden zijn eenvoudig uit te rollen doormiddel van tijdregistratie en een self-service systeem (ESS). Hierdoor heeft u als werkgever geen administratieve rompslomp, zijn uw werknemers gemotiveerder en is de sociale wetgeving op een juiste manier geimplementeerd.

Bronnen: De Tijd 30/11/2016, Prikklok moet zwartwerk in schoonmaak tegengaan, Jasper D'Hoore - Sociale Inlichtingen en Opsoringsdienst: Sociale flitscontroles in de schoonmaaksector - Jobat: Glijdende werkuren wettelijk niet toegelaten -  Jobat: Flexibel werken doet productiviteit toenemen - CLB: werk in de schoonmaaksector

Written by: Protime
make time valuable