De veranderende economische context zorgt voor nieuwe tendensen in de werkorganisatie. Om werknemers te helpen het beste uit zichzelf te halen, hechten bedrijven tegenwoordig veel belang aan het engagement.

Om dat te bevorderen moet een gevoel van betrokkenheid en in bredere zin een bedrijfscultuur worden gecreëerd en bestendigd.

 • Hoe bind ik mijn medewerkers aan het bedrijf?
 • Hoe kan ik ze zich beter laten ontplooien?
 • Hoe geef ik hen de kans nieuwe vaardigheden te verwerven?
 • Hoe kan ik hen aanmoedigen volwaardige participanten van het bedrijf te worden?

 

Antwoord: het gevoel ergens bij te horen, resulteert in een unieke bedrijfscultuur!

Enkele cijfers

Het engagement op de Europese werkvloer is lager dan ooit. Uit een uitgebreide Gallup-enquête blijkt bv. dat minder dan twee op de tien Europese werknemers (14% om precies te zijn) zich betrokken voelen bij het werk.

Dat is een pak minder dan in Noord-Amerika (33%) en lager dan het wereldgemiddelde (21%). Bovendien zegt dezelfde enquête dat de stress bij professionals wereldwijd 'een recordniveau' heeft bereikt – hoger zelfs dan in 2020.

Het gebrek aan engagement aanpakken

De afgelopen jaren heeft de pandemie de manier waarop werknemers met hun werk omgaan aanzienlijk veranderd. Ze zijn veeleisender geworden en verwachten meer. Door het engagement te vergroten, kan mentaal afhaken of zelfs ontslag nemen, vermeden worden.

Maar wat veroorzaakt dat gebrek aan engagement? De lijst is lang. Mogelijke oorzaken zijn:

 • geen houvast meer vinden en een gevoel van zinloosheid,
 • waarden die niet overeenkomen,
 • latente demotivering,
 • een gebrek aan communicatie,
 • behoefte aan flexibiliteit.

Sommige bedrijven hebben dit goed begrepen en ontwikkelen weliswaar geduldig, maar met veel energie en overtuiging, een sterke bedrijfscultuur. Die moet uitmonden in een gevoel van samenhorigheid en betrokkenheid. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de war on talent in vele sectoren kan het belang daarvan niet genoeg onderstreept worden.

Veel voordelen

Deze aanpak vertaalt zich o.a. in het delen van gemeenschappelijke waarden en een gemeenschappelijke visie om de werknemers trots te maken op het bedrijf waarvoor ze werken. Trots die het resultaat is van de betrouwbaarheid en oprechtheid van de onderneming en waardoor werknemers zich ervoor willen engageren.

Het betekent ook ‘voortdurend luisteren, via enquêtes, insights en feedback in real time. Dat klimaat van vertrouwen en uitwisseling moet de norm worden voor elke bedrijfsleider’, zegt PWC. Zoals je ziet, kunnen de voordelen (zeer) talrijk zijn.

Organisaties met een unieke en inclusieve cultuur worden competitiever en productiever door betrokken en gemotiveerde mensen met een groot engagement. Alle partijen kunnen dan samen groeien, zowel individueel als collectief, in het belang van het bedrijf.

De Protime-aanpak

Zaken als engagement en werknemerservaring zijn bij Protime wezenlijke begrippen. Dat mag blijken uit de talrijke initiatieven die het jaar rond worden genomen om de teams hechter te maken en te mobiliseren:

 • een systeem van interne vertrouwenspersonen,
 • een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan,
 • verscheidene teamactiviteiten, feesten en andere teambuildings in de loop van het jaar,
 • regelmatige teamvergaderingen,
 • en nog veel meer.

Het doel is duidelijk: zorgen voor een aantrekkelijke en overtuigende werknemerservaring.

Spreekt onze visie op werknemerservaring en -betrokkenheid je aan?
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer