Of het nu is om de toegang tot een bedrijfssite te beheren, de toegang te beveiligen of de aankomst van bezoekers te beheren, een grote onderneming heeft behoefte aan toegangscontrole. Met dit systeem kan je de stroom van werknemers binnen het bedrijf gemakkelijk optimaliseren naar gelang van hun verantwoordelijkheden. Daarnaast helpt het je om real time in kaart te kunnen brengen wie zich op een bepaald tijdstip in je gebouw bevindt, bijvoorbeeld tijdens een brandalarm.