Lonadministratie is een tijdrovende taak en is ook foutgevoelig omdat deze vaak nog manuele handelingen vereist. Je kan er als werkgever echter voor kiezen om je loonadministratie te automatiseren. Dat kan via een workforcemanagement tool zoals Protime. Uurroosters uit het arbeidsreglement worden via dat systeem beheerd zodat het niet meer nodig is om afwezigheden, ADV, overuren, extra betaald werk, enz. te coderen.