Loonadministratie is het beheren en verwerken van de werknemerskosten binnen je onderneming. De uitbetaling van de lonen van werknemers maakt hier onderdeel van uit, net als de registratie van werknemersvoordelen. Denk hiervoor aan pensioenregeling of winstdeling. Ook afdrachten op het loon en sociale premies aan de fiscus maken hier deel van uit.