Het Europese Hof van Justitie besliste dinsdag 14 mei dat EU lidstaten werkgevers moet verplichten om werktijden te registreren. Deze maatregel is gericht op de registratie van gepresteerde uren en overuren. Zo kan het recht op minimale rusttijd beter bewaakt worden. De gemoederen hierover lopen hoog op in de media, zijn deze allemaal zo gegrond? Wij geven je graag wat meer achtergrond en inzichten gebaseerd op recent onderzoek bij Belgische werknemers.
 

Controle of vrijheid?

Het thema tijdregistratie lokt al enige tijd nieuwe discussies uit over wendbaar werk, burn-outs en bore-outs. Is deze nieuwe wet een deugd of een boosdoener? De meningen zijn sterk verdeeld en de meest controversiële staan op kop. ‘Verplichte tijdsregistratie in bedrijven is terugkeer naar 19de eeuw’, reageert Voka, Net zoals enkele andere werkgeversorganisaties zien ze niet dat tijdregistratie net meer flexibiliteit kan betekenen

De prikklok wordt gelijkgetrokken met een ouderwets controlemiddel. Hoewel uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 werknemers vragende partij zijn voor meer inzicht in de gewerkte tijd en overuren. In de huidige maatschappij waar werk en privé steeds vaker onder druk komen te staan, eisen de werknemers meer flexibiliteit om zelf hun werk en privé te kunnen managen. Door dit mogelijk te maken als werkgever investeer je rechtstreeks in de tevredenheid en het engagement van je werknemers. Een win-win situatie dus, niet?

Voor wie betekent dit verandering?

Voor Belgische ondernemingen verandert dit niets als je werkt met flexibele urroosters, glijtijden of ploegen. Met de wet rond werkbaar en wendbaar werk (2017) zijn ondernemingen al even verplicht om in het arbeidsreglement te bepalen hoe je de arbeidsduur meet en controleert. Deze wet ‘werkbaar en wendbaar werk’ legt op dat extra flexibiliteit, zoals glijdende werkroosters, gepaard moet gaan met een systeem dat de arbeidstijd registreert. Als je daarentegen werkt met een vast uurrooster en de gewerkte uren nog niet registreert, zal dit voor uw bedrijf een grote impact hebben.

Voor Nederland zal het vonnis nauwelijks van invloed zijn, omdat de Arbeidstijdenwet werkgevers al verplicht om arbeids- en rusttijden schriftelijk vast te leggen. De Europese uitspraak is dus eerder een reminder voor bedrijven om werktijdregistratie effectief toe te passen.

Voor bedrijven met filialen over de grenzen heen betekent dit wel dat de processen onder de loep moeten genomen worden. Zo zullen alle werknemers in de EU de werktijden moeten registreren. Een slimme handleiding voor hoe dit precies kan, vind je in deze gids.

Hoe meet je de arbeidstijd bij telewerk en bij werknemers op de baan?

Tijdregistratie heeft de laatste jaren een enorme opmars gekend los van het gebruik van tikklokken. Zo maken online en mobiele Cloud-applicaties een herkenbare entree in de markt. Hier zijn twee goede redenen voor. Zo is mobiele technologie geen voorrecht meer van bedrijven maar van het grote publiek. Wie heeft er vandaag geen smartphone? De deur staat wagenwijd open voor niet plaatsgebonden, snelle en continue communicatie en de vraag komt deze keer vanuit de werknemershoek. Daarnaast is het aantal kleine bedrijven actief in de dienstensector enorm toegenomen en deze trend stopt niet. Dit type werknemer heeft vaak geen vast uurrooster en is vaak op de baan. Hoe meet je dan zijn of haar gewerkte uren?

Tijdregistratie hoeft vandaag niet meer standaard via een prikklok te gaan. Zo heeft 76% van de Protime klanten een prikklok hangen, wat wil zeggen dat een vierde een andere oplossing gebruikt. Er zijn namelijk talloze cloud-oplossingen op de markt waarmee je mobiel en digitaal je werktijd kan registreren zodat het ook haalbaar is voor thuiswerkers en werknemers die vaak op de baan zijn.

Hoe kan tijdregistratie de flexibiliteit van je werknemers vooruit helpen?

Onderzoek wijst uit dat flexibiliteit en autonomie een goed middel zijn om burn-outs te voorkomen. In eerste instantie lijken prikklokken en tijdregistratie hier niet aan bij te dragen, maar niets is minder waar. Tijdregistratiesoftware wordt op maat van elk bedrijf en haar medewerkers geconfigureerd en is bijgevolg perfect voor flexibele uurroosters. Werknemers krijgen inzicht in hun eigen productiviteitsniveau en HR kan net de eerste tekenen van burn-out bij personeel opsporen in de cijfers.

“Werknemers die systematisch overuren kloppen, maken kans om vroeg of laat tegen hun grenzen aan te lopen. Hun werk-privébalans is dan uit evenwicht omdat ze zichzelf niet de nodige tijd gunnen naast het werk. Meer inzicht in de gewerkte uren kan hen helpen om meer grip te krijgen op de werkdruk. Werknemers hebben er enkel bij te winnen; zo houden ze hun werk ‘werkbaar’” - Peter s’Jongers, CEO van Protime.

Zijn tikklokken nog van enig nut?

De tikklokken zoals we ze kenden hebben een enorme evolutie gekend. Maar het moet ook gezegd worden dat ‘tijdregistratie’ in het algemeen de laatste jaren een enorme opmars gekend heeft naast de tikklokken. Het heeft allemaal te maken met technologie. Denk hierbij aan internet, mobile data, wifi, cloud, touchscreens, scanning etc. Of jouw onderneming baat heeft bij een fysieke tikklok of eerder met een andere Cloud-applicatie hangt vast aan 4 kernvragen. Ontdek ze hier en oordeel zelf waar uw onderneming het meeste baat aan heeft om zowel flexibiliteit als veiligheid te garanderen.

Download de gids

Written by: Protime
make time valuable