Hoewel telewerk in België al ruime tijd de norm is als maatregel om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, bleef een passend wettelijk kader specifiek voor dit verplichte telewerk uit. De Nationale Arbeidsraad komt hier nu aan tegemoet en heeft op 26 januari 2021 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het leven geroepen. 

Wat zijn de gevolgen van dit nieuwe CAO voor de tijdregistratie van werknemers? Welke verplichtingen en aanbevelingen volgen hieruit? We leggen hier alles uit wat je moet weten!

Ondersteuning van telewerken

Op 26 januari 2021 werd de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 149 gesloten voor een bepaalde duur tot en met 31 december 2021. Zijn doel? Een kader scheppen voor verplicht thuiswerk tijdens Covid-19 en zorgen voor het goede verloop ervan binnen bedrijven.

Deze CAO nr. 149 is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven die geen eigen regelingen of sociale overeenkomsten hebben waarin de precieze voorwaarden voor telewerken binnen hun organisaties zijn vastgelegd. Welzijn, uitrusting of verplichtingen van de werkgever zijn enkele van de regels binnen dit nieuwe kader om ervoor te zorgen dat dit telewerk in goede omstandigheden gebeurt, ondanks de complexe context.

Lees hier meer over alle aanbevelingen en verplichtingen van de CAO nr. 149

Hoe zit het met tijdmanagement?

Nu de werkomgeving is samengesmolten met de persoonlijke leefruimte, wat zijn de aanbevelingen en verplichtingen van CAO nr. 149 over tijdsbeheer?

 • In de eerste plaats organiseert de telewerker, bij gebrek aan een specifieke overeenkomst over de werktijden, zijn/haar taken zelf met naleving van de binnen het bedrijf geldende arbeidstijdregeling. Met andere woorden, hij moet de "traditionele" werktijden (die voor kantoorwerk gelden) respecteren en zich daarnaar organiseren.
   
 • Deze werktijden kunnen uiteraard worden gewijzigd in het kader van het telewerken. Hiervoor is echter een specifieke CAO of een overeenkomst in het arbeidsreglement vereist. Dit om duidelijk uit te leggen hoe deze nieuwe werktijden werken. Het idee is natuurlijk dat werknemers en werkgevers zich goed kunnen vinden in deze nieuwe manier van werken.
   
 • Wat de werklast en de prestatienormen van de werknemers betreft, deze blijven dezelfde als bij het werken op kantoor.
   
 • Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van de telewerker, aangezien het, nu werk en privé in elkaar overvloeien, van essentieel belang is precieze overeenkomsten hierover te sluiten. Het doel is een duidelijk kader te scheppen voor telewerk, waarbij de werknemer zijn of haar taken en privéleven moet kunnen combineren. De CAO nr. 149 beoogt rekening te houden met het feit dat werkzaamheden in een privéomgeving worden verricht.

Waarom is deze nieuwe arbeidsovereenkomst noodzakelijk?

Simpelweg, om enkele juridische vaagheden in te vullen en een kader te bieden voor de huidige voorwaarden voor telewerken tijdens deze periode van epidemiologische risico's. Nog niet alle bedrijven hebben echter een officieel telewerkbeleid. Zij zullen dus dringend de nodige aanpassingen moeten maken om aan de in de CAO gestelde voorwaarden te voldoen.

Verplichtingen om deze telewerkregelingen te registreren:

 • Stel een telewerkbeleid op en zet het als bijlage bij individuele arbeidsovereenkomsten, in het arbeidsreglement of in de CAO van uw bedrijf. 
 • Communiceer al deze afspraken aan uw team (per e-mail, tijdens een videoconferentie of door ondertekening van het document door de betrokken telewerkers).
Written by: Protime
make time valuable