In het eerste deel van dit artikel hadden we het over de invloed van de digitalisering op de rekrutering en de kandidatenprofielen.

In dit deel bekijken we de impact van de digitalisering op de human resources nadat de kandidaat bij het bedrijf in dienst is getreden.

Ruimte laten voor initiatief en vrijheid maar met een duidelijk kader

Omdat deze nieuwe generatie ondernemender is, moeten de HR-diensten erop letten om ruimte te laten voor initiatief en vrijheid. Dat kan op veel verschillende manieren. Zo kan men bijvoorbeeld een eigen sociaal netwerk creëren voor het bedrijf, waarop iedereen de successen kan vieren en zijn/haar ideeën kan posten over de evolutie van het bedrijf.

De HR-afdelingen moeten de werknemers dus de beschikking geven over de noodzakelijk tools om samen te werken. Er bestaan talrijke softwareprogramma’s, zoals Protime 360, die hen hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door iedereen in staat stellen te participeren en de projecten te volgen die direct met zijn functie verbonden zijn, maar ook deel te nemen aan andere initiatieven die eerder het leven en de cultuur van het bedrijf betreffen.

Toch is het belangrijk, ook al zijn de bedrijven vandaag minder hiërarchisch, om voor een kader te zorgen . Wanneer een jongere aankomt in een bedrijf, heeft hij/zij behoefte aan een zekere structuur om hem/haar te ondersteunen. De rol van de Seniors is in dat opzicht van groot belang. Zij kunnen echte coaches worden en hun ervaring delen. De jongeren van hun kant kunnen hun mentors zeker ook heel wat leren op het gebied van technologie en digitalisering. Het delen van kennis zal altijd positief zijn voor beide partijen!

Een medewerker die de regisseur wordt van zijn ontwikkeling

Hoewel de werknemers willen bijdragen tot de evolutie van hun bedrijf, willen ze ook de regisseur zijn van hun eigen ontwikkeling. Ze zijn met steeds meer die opgeleid willen worden en vooral, die zelf hun opleidingen willen kiezen. Ze willen ook deelnemen aan hun eigen evaluaties door hun indrukken te geven over hun parcours, hun sterke punten en hun lacunes.

Protime bijvoorbeeld gebruikt zijn eigen module voor doelstellingenbeheer en follow-up van projecten om te komen tot een permanente evaluatie. Regelmatige coachings en transparantie over de doelstellingen en hun follow-up hebben het einde ingeluid van het traditionele jaarlijkse evaluatiegesprek.

De HR-afdelingen moeten ook rekening houden met het feit dat de digitalisering en in het bijzonder de sociale netwerken de arbeidsmarkt veel flexibeler hebben gemaakt. Iedereen heeft van overal toegang tot de beschikbare vacatures. Sommige websites of applicaties doen zelfs het selectiewerk voor u. Dat betekent dat de arbeidsmarkt voortaan maar een muisklik verwijderd is van elke medewerker. Dat is positief voor een rekruterend bedrijf omdat het zo veel gemakkelijker in contact kan komen met de talenten, maar voor een bedrijf dat zijn talenten wil behouden betekent dat een risico om rekening mee te houden.

Twee aanbevelingen lijken ons belangrijk :

  1. Ten eerste moet een bedrijf altijd oog hebben voor zijn e-reputatie, door de gegevens van zijn profiel bij te werken, door kwaliteitsvolle inhoud op de sociale netwerken te delen, of door deel te nemen aan professionele conversaties online.
  2. Ten tweede moet het aandachtig zijn voor de kloof tussen de flexibiliteit van de kandidaat en het gebrek eraan van sommige bedrijven die nog niet geëvolueerd zijn. Die laatste zien immers het feit dat iemand al meerdere jobs heeft gehad alvorens bij hen te solliciteren, eerder als een gebrek aan stabiliteit dan als een verrijkende ervaring.

Tot besluit

Zoals in talrijke domeinen van ons leven het geval is, heeft de digitalisering een zeer sterke invloed op de arbeidsmarkt in al zijn aspecten. De digitalisering transformeert immers zowel de werknemers als de manier van werken en rekruteren. Bedrijven die met hun tijd willen meegaan en blijven groeien, moeten dus hun manier van werken aanpassen om zich af te stemmen op deze nieuwe praktijken en nieuwe eisen. Een mentaliteit veranderen is uiteraard een complex werk van lange adem. Maar wij bij Protime zijn ervan overtuigd dat de inspanning de moeite waard is.

 

 

Written by: Protime
make time valuable