Brussel, 26 juni 2019 — De helft van de Belgische organisaties heeft een verplichte tijd- en aanwezigheidsregistratie voor al het personeel, nog eens 22% past dit alleen toe voor bepaalde groepen medewerkers. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek door HR-dienstenleverancier SD Worx en Protime, specialist in tijdregistratie en personeelsplanning.

Met 50% staat België bij de drie laagste op de lijst van de bevraagde landen. De verplichte tijd- en aanwezigheidsregistratie is het populairst in het VK, waar het in 63% van de gevallen van alle werknemers verwacht wordt. Nederland scoort het laagst voor verplichte tijd- en aanwezigheidsregistratie, met 42%.

Daartegenover staat dat ze het hoogste scoren wat selectiviteit betreft: 23% van de bedrijven gebruikt de verplichte tijd- en aanwezigheidsregistratie er alleen voor bepaalde werknemers, in België is dat 22%. Van alle bevraagde landen scoorde Frankrijk het laagst bij de vraag of er een registratiesysteem is. De Belgische resultaten liggen sterk in lijn met de Europese gemiddeldes.

Over het algemeen wordt tijd- en aanwezigheidsregistratie minder vaak toegepast in bedrijven met minder dan 50 werknemers: 60% heeft zelfs helemaal geen tijd- en aanwezigheidsregistratie. Bij bedrijven met meer dan 50 werknemers gebruikt 92% tijd- en aanwezigheidsregistratie voor ten minste enkele werknemers.

Waarom tijd- en aanwezigheidsregistratie?

België gebruikt tijd- en aanwezigheidsregistratie vooral om financiële redenen en voor monitoring (36%), net als in Duitsland en het VK. ‘Omdat het wettelijk verplicht is’ (compliancy - 33%) staat op de tweede plaats, gevolgd door de vraag naar flexibiliteit (30%). Andere redenen zijn HR-efficiëntie (27%) en planning van de personeelscapaciteit (22%). België scoort het laagst van alle landen voor de planning van de personeelscapaciteit (22%) en HR-efficiëntie (27%).

Compliance en HR-efficiëntie worden vaker aangehaald in bedrijven met 100 of meer werknemers. In Frankrijk, Duitsland en Nederland worden de planning van de personeelscapaciteit en HR-efficiëntie vaker vermeld dan in de andere landen. In Frankrijk is compliancy meestal de hoofdreden, terwijl dat in Nederland de planning van de personeelscapaciteit is.

De registratie is niet verplicht voor alle werknemers

Sommige organisaties voeren tijd- en aanwezigheidsregistratie slechts voor bepaalde werknemers in. In dat geval hangt het in België meestal af van het functietype van de werknemer (55%) of het functieniveau (36%). Beide cijfers zijn hoger dan in de rest van Europa. Met 44% scoort Frankrijk opmerkelijk hoog voor tijd- en aanwezigheidsregistratie voor uitsluitend arbeiders. België scoort het laagst van alle landen op het vlak van gebruik van tijd- en aanwezigheidsregistratie voor uitsluitend bedienden (9%): de verschillen met Duitsland (37%) en Frankrijk (31%) zijn groot.

“België kent geen algemene verplichting tot tijdsregistratie. De wet legt wel een verplichting op in een aantal specifieke situaties, bijvoorbeeld voor bepaalde flexibele tewerkstellingsvormen zoals gelegenheidswerknemers in de horeca. Ook legt de wet bij glijdende uurroosters een tijdsopvolging op. De werknemer bepaalt zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes, mits naleving van vastgelegde stam- en glijtijden. De werkgever kan registratie ook verplichten omdat de hoofdzetel het oplegt, of om gemakkelijker overuren te registreren,” verduidelijkt Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum van SD Worx.

Peter s’Jongers, CEO van Protime: “Meer dan de helft van de Europese organisaties werkt al met tijd- en aanwezigheidsregistratie. Bijna een derde (32%) doet dit onder meer om het thuis- en telewerk van haar werknemers te faciliteren. Dit zal in de toekomst nog sterk toenemen en de vraag naar online tijdregistratiesystemen zal bovendien steeds vaker vanuit de werknemers zelf komen. In de huidige maatschappij, waar werk en privé steeds vaker door elkaar lopen, vragen werknemers meer flexibiliteit om zelf hun werktijd en -locatie te bepalen. In the war for talent hebben (online) registratietools dus een belangrijke rol te spelen."

Meer informatie

Caroline Brusselaers, caroline.brusselaers@protime.eu

Over de survey

De online survey werd beantwoord door 502 senior professionals in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het doel was het gebruik en de houding betreffende tijd- en aanwezigheidsregistratie te meten in bedrijven en de redenen achter hun keuzes te achterhalen.

De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens statuut (arbeiders, bedienden en ambtenaren), geslacht, regio, werkregime, taal, diploma en organisatiegrootte als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen.

Over Protime

Protime werd in 1995 opgericht en is marktleider op het gebied van Workforce Management (WFM) en oplossingen voor samenwerking. Dankzij de continue focus op innovatie levert Protime WFM-oplossingen aan een brede en diverse waaier van klanten en markten. Vandaag telt Protime meer dan 5.000 installaties in heel Europa. Protime werd al 7 jaar na elkaar verkozen tot een 'Great Place to Work' en sleepte al 2 keer op rij de titel van  'Best Managed Company' in de wacht. Vandaag stelt het bedrijf meer dan 260 Protimers te werk in haar kantoren in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Protime maakt deel uit van de SD Worx Group.

Over SD Worx

Als toonaangevende Europese provider van payroll- en HR-oplossingen helpt SD Worx organisaties om hun nieuwe en bestaande personeelsbestand te beheren via een Full-servicepakket rond Staffing, Payroll, Time & Talent. SD Worx levert de meest geschikte aanpak voor elke situatie, met de inzichten, expertise, outsourcingdiensten en technologie die HR-beslissingsnemers nodig hebben om hun organisatie en hun medewerkers te laten gedijen. Vandaag vertrouwen meer dan 68.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de bijna 75 jaar ervaring van SD Worx. In 2018 haalde SD Worx met zijn twee entiteiten een geconsolideerde omzet van 594,4 miljoen euro.

SD Worx Group biedt zijn payroll en HR-outsourcingdiensten, software en consultancy in 92 landen aan, berekent de lonen van ongeveer 4,6 miljoen werknemers en behoort hierbij wereldwijd tot de top 5. De meer dan 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (hoofdkantoor), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van vooraanstaande payrollbedrijven die samen 32 miljoen loonberekeningen verwerken.

SD Worx Staffing Solutions biedt sinds 2018 in België en Nederland diensten op het vlak van flexibele en tijdelijke tewerkstelling, detachering, rekrutering en selectie, outplacement en loopbaanbegeleiding. SD Worx Staffing Solutions telt meer dan 450 werknemers en biedt via zijn meer dan 3.000 klanten werk aan gemiddeld 5.500 uitzendkrachten per dag.

Meer info op: www.sdworx.be

 

Written by: Protime
make time valuable