Er zijn een pak voordelen verbonden aan een strategische personeelsplanning. Niet alleen de resultaten van je organisatie verbeteren; maar ook het welzijn van je medewerkers gaat erop vooruit. In dit artikel lees je hoe je zo’n personeelsplanning opstelt en hoe je er maximaal voordeel uit haalt.

Wat is strategische personeelsplanning

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning is het proces waarbij organisaties anticiperen op hun toekomstige behoeften aan werknemers. Zo’n strategische planning start met een analyse

  • Wat zijn de huidige en toekomstige noden van het werknemersbestand?
  • Wat zijn de kritieke functies en competenties?
  • Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf over de nodige vaardigheden en capaciteiten beschikt om strategische doelstellingen te behalen?
Waarom personeelsplanning

Waarom is strategische personeelsplanning belangrijk?

Dankzij een effectieve strategische personeelsplanning kan je het juiste personeel rekruteren, behouden en laten groeien. Zo’n planning helpt je ook tekorten of overschotten aan werknemers te voorkomen, waardoor je overbodige kosten vermijdt en de efficiëntie binnen het bedrijf verhoogt. Bovendien draagt strategische personeelsplanning bij aan een gezonde bedrijfscultuur en een positief imago voor de organisatie. 

Hoe maak je een personeelsplanning

Hoe zet je een strategische personeelsplanning op?

We stelden een handig stappenplan voor een strategische personeelsplanning.

Stap 1: analyseer de huidige en toekomstige behoeftes van je werknemersbestand

Start met een grondige analyse van je werknemersbestand. Wat is de huidige personeelsbezetting? Welke competenties en vaardigheden zijn er al, en welke heb je nog nodig? Wat zijn de toekomstige behoeftes van je organisatie, welke richting ga je uit en welke talenten heb je daarvoor nodig?

Stap 2: identificeer kritieke functies en competenties

Na die analyse, ga je de kritieke functies en competenties in kaart brengen die nodig zijn om je organisatie te laten groeien en succesvol te laten zijn. Lijst de kernvaardigheden en -competenties op om je zakelijke doelstellingen te behalen en zorg ervoor dat je bedrijf over de juiste mix van vaardigheden beschikt. Werk nauw samen met je human resources management om een goed beeld te krijgen van je huidige werknemers. 

Stap 3: ontwikkel een talentmanagement-strategie

Met een goeie talentmanagement-strategie waak je over je instroom, doorstroom en uitstroom. Door werknemers in te zetten volgens hun talenten, verhoog je de efficiëntie én het werkgeluk voor je medewerkers. Zo’n talentmanagement-strategie bestaat uit:

Stap 4: implementatie en behoud van de personeelsplanning

Is de voorbereiding van je personeelsplanning klaar? Dan is het tijd om de theorie in de praktijk te gaan toepassen.

Werk regelmatig je personeelsgegevens bij en peil op vaste momenten naar de personeelsbezetting. Controleer ook of je talentmanagement-strategie effectief is. Enkel op die manier zal je strategische personeelsplanning haar vruchten afwerpen.

Durf op tijd in te grijpen om aanpassingen door te voeren waar nodig. Een strategische personeelsplanning moet je voortdurend evalueren en bijwerken om je medewerkers optimaal in te zetten.

Voordelen van personeelsplanning

De voordelen van een strategische personeelsplanning

We zetten de voordelen nog even op een rijtje:

  • het vermindert de kost wanneer je overbodige personeelskosten kan vermijden
  • het verbetert de efficiëntie van je organisatie
  • indirect heeft een strategische personeelsplanning zelfs een positief effect op je klanttevredenheid
  • het draagt bij aan een goed retentiebeleid: je behoudt je beste werknemers én trekt nieuwe talenten aan.

En die voordelen zorgen er natuurlijk voor dat je een streepje voor hebt op je concurrenten.

relatie tussen planning en cultuur

De relatie tussen strategische personeelsplanning en organisatiecultuur

Dankzij een strategische personeelsplanning zet je de juiste mensen op het juiste moment in op de juiste plaats. Dat creëert een cultuur van prestaties en succes, die bijdraagt aan een positieve werkomgeving en betrokken medewerkers. Dat is dan weer een goede remedie tegen ziekteverzuim en een te hoog verloop in je organisatie.

Conclusie

Een effectieve strategische personeelsplanning laat zich voelen op verschillende vlakken binnen je bedrijf en is daarom cruciaal voor elke organisatie die competitieve doelen stelt.

De analyse van de huidige en toekomstige noden van je organisatie, het inzicht in welke functies en competenties belangrijk zijn en een goede talentmanagement-strategie vormen de basis voor je personeelsplanning. Die planning draagt op haar beurt bij aan een gezonde bedrijfscultuur en zorgt voor betrokken medewerkers en dat resulteert in betere prestaties. Werk nauw samen met je hr-afdeling om een goed beeld te krijgen van je werknemers.

Een vraag? Protime helpt je graag
Nog vragen over hoe je zo’n strategische personeelsplanning nu precies implementeert? We helpen je graag. Alvast veel succes!
Isabelle Fassin
Written by: Isabelle Fassin
Field Marketeer Flanders Protime