Flexibele werktijden zijn voor veel Belgische werknemers de norm geworden. De vaste werkuren op kantoor zijn geen vaststaand gegeven meer sinds corona.
Maar hoe organiseren de Belgische werknemers hun werkdagen nu dan? Doen ze dat thuis op dezelfde manier als op de werkplek?

We hielden een enquête onder een panel Belgische werknemers om er zicht op te krijgen.

We kunnen alvast stellen dat er sinds de coronacrisis veel meer flexibel wordt gewerkt. De werknemers willen graag zelf flexibel het begin en einde van hun werkdag kunnen bepalen.

De traditionele ‘Nine to Five’ werkdag behoort voor veel Belgische werknemers tot het verleden. Sommigen beginnen vroeger om eerder te kunnen stoppen, sommigen starten liever later en er zijn er uiteraard ook nog die gewoon hetzelfde willen als vroeger.

Tijdregistratie helpt het evenwicht tussen werk en privé te bewaren.

Samen met de veralgemening van flexibele werkvormen is ook het belang van de registratie van de werktijd toegenomen. Waarom?

Omdat een monitoringtool van grote waarde is voor managers en medewerkers om zich beter aan te passen aan de wijzigende organisatie (en de nieuwe regels beter op te volgen). Of zoals onze CEO het zegt:

Gille CEO
"Tijdregistratie levert belangrijke informatie op. Mensen die thuis werken, zijn zich vaak niet bewust van de tijd die ze daadwerkelijk aan hun werk besteden. Tijdregistratie is dan cruciaal, zeker bij een flexibele aanpak van het werk met veel autonomie.

Online tijdregistratietools kunnen je waarschuwen net zoals een hartslagmeter wanneer je te hard traint. Je wordt immers niet betaald om 60 uur per week aan je job te besteden!

Hoe meer er flexibel wordt gewerkt, hoe waardevoller onze monitoringtool wordt. Voor managers is hier als goede coaches een cruciale rol weggelegd. Als ze vaststellen dat de werklast te hoog wordt, kunnen ze de personeelsplanning tijdelijk aanpassen."
Gille Sebrechts
CEO Protime

Ontdek de resultaten van onze enquête in onze gloednieuwe infographic

Er vallen momenteel nog veel vragen te beantwoorden:

  • Wat zijn de nieuwe gewoontes van de Belgische werknemers in verband met hun werkuren?
  • Wat zijn de gevolgen daarvan voor het verloop van hun werkdag?
  • Verschillen hun werkdagen thuis van die op kantoor?

Ontdek het in onze gloednieuwe infographic met de resultaten van onze enquête. 

Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer