Dat flexibele en kortere werktijden gunstig zijn, wordt nog maar eens bevestigd, deze keer door een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Als een innovatief en daadkrachtig beleid wordt gevoerd, zullen bedrijf en werknemer daar voordeel uit halen.

De gezondheidscrisis heeft wereldwijd de organisatiepraktijken in bedrijven versneld en veranderd. In een paar weken tijd hebben veel organisaties telewerken ingevoerd of de werktijden van hun werknemers gewijzigd.

Flexibele werktijden work-life balance

'Meer flexibiliteit toestaan kan bevorderlijk blijken'

De nieuwe manieren om de werktijd te beheren zijn ontstaan uit noodzaak. Maar nu blijkt dat wie de nieuwe aanpak aanhoudt, daar de vruchten van plukt. Dat zegt althans het nieuwe rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie, ‘Werktijden en evenwicht tussen werk en privéleven wereldwijd’.

'De crisismaatregelen tijdens de coronapandemie leverden krachtige nieuwe bewijzen op. Meer flexibiliteit geven aan werknemers over hoe, waar en wanneer zij werken, kan zowel voor henzelf als voor het bedrijfsleven positief zijn, bv. door een verbetering van de productiviteit. '

De voordelen van flexibiliteit volgens dit nieuwe rapport

Als officieel VN-agentschap wil de IAO een goed beeld geven van de voordelen van dergelijke toepassingen wereldwijd. Ze baseert haar besluit op een uitvoerige analyse van diverse gegevens uit meerdere landen.

De IAO zegt dat zelfs na de pandemie, de werktijd nog steeds ongelijk verdeeld is. Sommige mensen werken lange uren (meer dan 48 uur per week) en andere veel kortere (minder dan 35 uur).

In Europa ligt het gemiddelde rond 35 tot 38 uur en veel mensen werken deeltijds. Dat 'mechanisme bevordert de combinatie van werk en gezin en leidt tot een betere productiviteit'.

Flexibele werktijden afgestemd op 'de persoonlijke behoeften van de werknemers''

De IAO onderzocht ook de manier waarop werktijden worden gebruikt. Ze ziet er wel het nut van in week na week op de traditionele manier te werken – omdat het tot een zekere stabiliteit leidt – maar vindt het wat 'te rigide' om goed te zijn.

De IAO stelt vast dat 'flexibele werktijden de werknemers in staat stellen hun tijd in te delen volgens hun persoonlijke behoeften'. Die flexibele werktijden komen het meest voor in Noord-Europa (55,1%).

Een win-win, die echter goed beheerd moet worden

De Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwt echter dat 'deze flexibiliteit gepaard kan gaan met nadelen zoals onevenwichten op basis van gender en verhoogde gezondheidsrisico's'. Ten slotte wijst ze op het belang van een goede omkadering voor telewerk en hybride werk.

Hoewel het goed is voor de werkgelegenheid en de autonomie van de werknemers, 'zijn er regels nodig om de potentiële negatieve effecten te beperken, denk bv. aan het recht op deconnectie'.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, zorgt een strategie voor flexibiliteit echter voor een win-winsituatie, zowel voor werknemers als bedrijven, zegt de IAO.

Ons team kan je helpen de flexibiliteit van je teams beter te beheren!
Contacteer ons voor meer uitleg!
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer