Protime is een bedrijf met 26 CEO’s. Hoe dat kan? Dat komt omdat ieder team opereert als een eigen bedrijf. Een bedrijf met een eigen CEO, een missie, een purpose, kernactiviteiten en een eigen focus. Vincent Nys, Culture incubator bij Protime, vertelt over hoe de organisatie alle hiërarchie heeft weggehaald en ieder team autonoom functioneert.

We hebben een bijzondere cultuur binnen Protime. Een cultuur waarin ondernemerschap hoog in het vaandel staat, iedereen gelijk is en gecoacht wordt op zijn functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Hier zijn we trots op. We zijn echter sterk aan het groeien, wat impact had op de cultuur. Teams werden groter en groter. Dit maakte het moeilijk om iedere werknemer individueel te blijven coachen, terwijl we dat wel erg belangrijk vinden. Omdat we de cultuur in stand willen houden en willen dat iedere ‘Protimer’ blijft ontwikkelen, zijn we dit jaar iets nieuws gestart. Ieder team binnen Protime heeft maximaal tien leden en opereert nu als eigen bedrijf, met een eigen CEO.

Teams met een missie

Hoe ging dit in zijn werk? Ondernemerschap is altijd een belangrijk onderdeel geweest van onze cultuur. Iedereen mag ideeën opperen en krijgt ook de vrijheid en resources om ze uit te voeren. Om die ondernemende mindset meer kracht bij te zetten, besloten we het anders aan te pakken en startte het traject om van ieder team een eigen bedrijf te maken. We splitsten de teams op tot teams van maximaal tien personen. Vervolgens organiseerde we workshops waarbij ieder team voor zichzelf een missie en purpose op papier zette. Ze beschreven waar het team voor staat en wat hun belofte is aan de andere teams en de opdrachtgevers die zij bedienen.  Zo creëren ze een eigen identiteit. Vervolgens zijn alle missies van ieder team onderling gedeeld, zodat iedere Protimer weet waar welk team voor staat. Collega’s mochten elkaar ook uitdagen om hun missie en purpose nóg scherper te formuleren. Nu kan ieder team in minder dan 20 woorden duidelijk maken waar het voor staat. Zo is de missie van het finance-team: ‘We safeguard Protime’s financial health’.

Teamautonomie

Het stopt natuurlijk niet bij een missie. Iedere team heeft behoorlijk wat verantwoordelijkheden. Zo heeft ieder team een eigen CEO, de teamleider. Dit is de persoon die zijn team leidt en ieder individueel teamlid coacht. 80 procent van alle beslissingen moeten binnen het team genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers aannemen. Dit kunnen ze doen zonder de goedkeuring van het managementteam. Dat vertrouwen is er. Op deze manier ontstaat er grote autonomie voor de teams met een grote verantwoordelijkheid. Ieder team staat wel in rechtstreekst contact met iemand uit het managementteam. Dit maakt dat de teams bijna volledig zelfsturend zijn. 20 procent van de beslissingen worden wel Protime-breed genomen, denk aan beslissingen over de corporate website. Wanneer er dan wel een keer goedkeuring nodig is of wanneer je als team een nieuw idee hebt, hoef je eigenlijk maar één persoon te overtuigen van je ideeën. De lijnen zijn zo kort dat er vrijwel geen hiërarchie overblijft. Na de CEO van Protime (Peter s’Jongers) en het managementteam, volgen direct alle teams. Allemaal op hetzelfde niveau.

Afbeelding rechts: Organogram van Protime


Team van tien

Hoe we deze formule in stand houden? Als een team te groot wordt, splitsen we ze op. Zo krijgt iedereen altijd de aandacht die hij verdient. Dit betekent ook dat er meer differentiatie wordt aangebracht. Ieder team heeft immers een eigen bestaansrecht en een andere focus. Het is zelfs mogelijk om een nieuw team te starten. Als je een goede businesscase hebt, dan krijg je groen licht om een team te vormen en een missie te formuleren om bij te dragen aan de missie en visie van Protime. Zo hadden we eerst één consultancyteam dat zich toelegde op kleine en middelgrote opdrachtgevers. Dat zijn er nu twee, maar met een verschillende focus. Het is ook mogelijk om je aan te sluiten bij een ander team. Zo kunnen medewerkers experimenteren met waar zij zich op hun plek voelen en zich het beste kunnen ontwikkelen.

Trots

We hebben nu zo’n 26 teams die functioneren als kleine bedrijfjes. Zij zijn zich stuk voor stuk bewust van wat ze doen en voor wie ze dit doen. Alle teams en alle individuele teamleden dragen bij aan het grotere geheel van Protime. Het is fantastisch om te zien hoe dit traject heeft uitgepakt en de reacties zijn lovend. Het is een dusdanig succes dat het gedachtengoed zich zelfs verspreidt tot buiten de organisatie. Nu verzorg ik bijvoorbeeld ook workshops voor andere bedrijven, zodat zij ook met minder hiërarchie en meer autonomie hun business kunnen voortzetten. Ik kijk vol enthousiasme naar wat de toekomst hen en natuurlijk Protime zelf gaat brengen.


Wil je meer weten over hoe Protime dit traject heeft opgezet en uitgevoerd?
Ontdek dan het boek ‘Trots’. Hierin zet Peter s'Jongers, CEO van Protime, uiteen hoe hij van zijn organisatie een geoliede machine maakt.

Written by: Protime
make time valuable