Dat deze matrix werd vernoemd naar de 34e president van de Verenigde Staten is geen toeval. Ze verwijst naar de militaire strategie van de gewezen opperbevelhebber van de geallieerden in WO II.

Zijn idee was simpel. Prioriteer de taken volgens twee criteria: dringendheid en belangrijkheid. Handig als tijdsbeheertool om taken te managen.

"Wat belangrijk is, is zelden dringend en wat dringend is, is zelden belangrijk."

Misschien lag dat citaat van Eisenhower wel aan de basis van de matrix die zijn naam draagt. Het beschrijft alleszins goed de methode die de Amerikaanse president (van 1953 tot 1961) gebruikte om zijn militaire strategie te bepalen.

Voor de landing in Normandië in juni 1944 had de opperbevelhebber een rooster opgesteld waarin de te nemen beslissingen werden ingedeeld in dringende/niet-dringende en belangrijke/niet belangrijke zaken. Dat maakte het mogelijk de taken onder te verdelen en prioriteiten te stellen. Sindsdien wordt de methode ook gebruikt binnen de werkomgeving om de volgorde van prioriteiten te bepalen en urgenties in te schatten volgens de doelstellingen die de manager bepaalt.

Vier prioriteiten

De Eisenhower-matrix bepaalt 4 mogelijke acties voor een taak: te doen, te plannen, te delegeren en te elimineren. In de praktijk gebeurt de klassering als volgt:

  1. Wat dringend en belangrijk is en onmiddellijk aangepakt moet worden. Bv. een project dat voltooid moet worden of een dringend verzoek dat afgehandeld en niet uitgesteld mag worden omdat het anders de doelstelling kan schaden. Doe dit eerst.
  2. Wat niet dringend is, maar wel belangrijk, zoals het stellen van een termijn voor de voltooiing van een project. Kan in tweede instantie afgehandeld worden.
  3. Wat dringend is, maar niet belangrijk. Kan in derde instantie gedelegeerd worden.
  4. Tot slot wat niet dringend en niet belangrijk is, zoals acties die uitgesteld of als laatste afgehandeld kunnen worden (sommige telefoontjes, sommige vergaderingen) of gewoonweg geschrapt.

Om tijd te besparen ... en zinvoller te werken.

De Eisenhower-matrix valt relatief eenvoudig in te zetten als tool voor tijdsbeheer en organisatie voor wie zijn werk en productiviteit wil optimaliseren. Iedereen kan de uit te voeren taken indelen naar dringendheid en belangrijkheid.

 

Het is een methode die tijd bespaart en tegelijkertijd een manier om betekenisvolle handelingen te bevorderen, wat voor comfort en welzijn zorgt.

Hoe pas je dit doeltreffend toe?

Om alle voordelen hiervan te benutten moet de methode goed in de dagelijkse werking worden verankerd en moet je goed kunnen inschatten welke taken eerst uitgevoerd moeten worden. Het veronderstelt dus taken oplijsten, in de matrix plaatsen en afhandelen naargelang de dringendheid en belangrijkheid.

Het is belangrijk dit langere tijd vol te houden om duurzaam resultaat te boeken. Hoewel deze matrix op elk niveau doeltreffend is, is ze met name een krachtig instrument tijdens periodes van grote activiteit of wanneer psychosociale risico's moeten worden vermeden.

Wil je professionele hulpmiddelen ontdekken om het tijdsbeheer van je teams te optimaliseren?
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer