Zoals u al heeft kunnen lezen in de berichtgeving van SD Worx zal er vanaf oktober een uitbreiding in de looncodestructuur plaatsvinden, waarbij de bestaande numerieke codes uitgebreid kunnen worden met alfanumerieke reeksen. Het gebruik van deze codes op zich is reeds voorzien in onze software, doch in bepaalde gevallen kunnen zij een invloed hebben op de manier waarop de gegevens verdeeld worden over de drie verschillende bestandstypen van kalender- en aanvullende loongegevens.

Daarom voorziet Protime gratis een preventieve controle en aanpassing (indien nodig) van uw huidige loonexport zodat deze probleemloos compatibel is zodra deze nieuwe codes gebruikt worden. Deze procedure neemt een tiental minuten in beslag en wordt op aanvraag uitgevoerd door ons Customer Care Center.

Om lange wachttijden en kritieke aanpassingen bij het afsluiten van een loonperiode te vermijden vragen we u nu al om contact op te nemen vooraleer deze codes effectief in gebruik genomen worden.
Bij vragen omtrent deze controle en/of aanpassing kan u eveneens terecht bij ons Customer Care Center op het nummer +32 (0) 3 870 60 50 of via support@protime.eu.