In 2022 leek er in de logistieke sector een einde te komen aan de ongekende groei. Dit werd veroorzaakt door de onzekerheden die de stijgende inflatie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis met zich meebrachten. Bovendien werd de vraag van de consument naar een meer milieuvriendelijke aanpak steeds groter. Ook werkenden in de logistieke sector zien dat er wat moet veranderen: 68 procent geeft aan dat het huidige logistieke proces niet bestand is tegen de manier waarop de Nederlandse consument vandaag de dag bestelt en retourneert. Maar de logistieke sector worstelt met een grotere uitdaging, namelijk het groeiende personeelstekort. Hoe kijkt de sector hiernaar? En wat zijn mogelijke oplossingen?

Stand van zaken

Meer dan de helft van de werkenden in de logistiek (58%) is ervan overtuigd dat de sector de komende drie jaar in het teken staat van het personeelstekort. 74 procent zegt dat de coronacrisis hiervoor de belangrijkste reden is. Twee onderdelen van de logistieke sector worden het hardst geraakt door het tekort: in de transport (67%) en de distributie (41%) wordt de beschikbaarheid van voldoende personeel komende jaren volgens de respondenten het meest nijpend.

Het personeelstekort in de logistieke sector krijgt nog eens een extra klap door de vergrijzing en uitstroom (33%) en een lage werknemerstevredenheid (60%). Er zijn dus verschillende factoren die het personeelstekort in de sector een complexe uitdaging maken. Een groot deel van de werkenden (60%) denkt dan ook dat hun organisatie nog niet klaar is om in te spelen op het tekort van medewerkers. Want momenteel richten logistieke organisaties zich nog vaak op het ‘ouderwets’ werven van personeel. Bijna de helft (46%) houdt zich vooral bezig met het plaatsen van advertenties. Maar er is behoefte aan meer creatieve oplossingen. Ik bespreek er vier.

Benieuwd naar het hele onderzoeksrapport? Download het rapport hier!

1. Inzetbaarheid uitbreiden

Een mogelijke oplossing om het personeelstekort tegen te gaan, is het optimaal benutten van het beschikbare personeel. Dit kan door middel van scholing. Door medewerkers op te leiden zorgt men ervoor dat medewerkers op meerdere plekken inzetbaar zijn, waardoor uitval sneller kan worden opvangen. Werkenden zien hier ook potentie in: 26 procent geeft aan dat een deel van de oplossing in het beter scholen van medewerkers zit. Toch houdt maar dertig procent van de organisatie zich hiermee bezig. Werk aan de winkel dus!

2. Efficiënt en productief

Naast het optimaal benutten van je personeel is het ook belangrijk dat je ervoor zorgt dat zij productief werken. Op dit moment houdt maar vijftien procent van de organisatie zich bezig met de productiviteit van medewerkers. Hier is dus zeker nog wel wat winst te behalen. Er zijn verschillende zaken die de productiviteit kunnen verbeteren. Organisaties kunnen zich bijvoorbeeld richten op het stimuleren van een goede werk-privébalans, transparantie over verwachtingen op het gebied van planning en doelstellingen en meer focus vanuit de organisatie op werknemersbetrokkenheid. Deze zaken bevorderen de productiviteit, omdat de werknemer zich gehoord en gezien voelt. Ook al wordt er momenteel nog niet veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de productiviteit van medewerkers, richten organisaties zich wel steeds vaker op het optimaliseren van werkprocessen. Bijna de helft (45%) heeft dit op zijn agenda staan.

3. Imago opkrikken

Een mogelijk andere oplossing is het verbeteren van het beeld van de logistieke sector. 27 procent van de werkenden heeft het idee dat het tekort aan medewerkers hiermee gedeeltelijk opgelost kan worden. Daarbij vindt het gros (89%) dat er een imagoverandering moet plaatsvinden om werken in de sector aantrekkelijk te maken voor Generatie Z. Dit kan door financiële zekerheid te bieden, nadruk te leggen op de flexibiliteit van het vak en de nieuwe generatie medewerkers eigen regie te geven over wanneer zij werken.

4. Robotisering

Tot slot is robotisering een mogelijke oplossing voor het personeelstekort, maar daar is in de sector nog niet veel enthousiasme voor. Maar drie procent van de werkenden ziet het voor zich dat robotisering het personeelstekort gaat verminderen. Toch lijkt het een onvermijdelijke stap, want drie op de vijf (65%) verwacht dat steeds meer banen in de logistieke sector worden overgenomen door robots of machines. Robotisering is dus een innovatie die je de komende jaren in de gaten moet houden. Bekijk dan ook nu of én hoe je dit zou willen inzetten in jouw bedrijf.

Hoofd omhoog

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door het stijgende personeelstekort en de logistiek sector werd hier ook hard door getroffen. De komende jaren zal dit een uitdaging blijven. Logistieke organisaties zullen met creatieve oplossingen moeten komen om in deze dynamische sector overeind te blijven. Daarvoor moet ze wel een extra stap zetten: het online plaatsen van vacatures is niet meer voldoende. Dus onderzoek op welke gebieden jij jouw organisatie nog kunt verbeteren en vergeet daarbij niet je huidige personeelsbestand. De oplossing is immers vaak dichterbij dan je denkt.

Lucas Polman
Written by: Lucas Polman
directeur Nederland bij Protime