Tijdens deze opleiding leer je de mogelijkheden kennen van alle ProTime functies die van belang zijn voor het inbrengen van jouw bedrijfsregels/arbeidsvoorwaarden. Je leert verbanden leggen tussen de verschillende functies van ProTime met betrekking tot de inrichting van het systeem en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor andere modules.

Doelgroep

Kerngebruikers van ProTime Premium die verantwoordelijk zijn voor het vertalen van de geldende regels naar ProTime Premium. Als kerngebruikers beschouwen wij de medewerkers, die één of meerdere van de onderstaande taken uitvoeren:

  • Medewerkers loonadministratie die verantwoordelijk zijn voor ProTime Premium;
  • Medewerkers van personeelszaken/Human resources die verantwoordelijk zijn voor ProTime Premium;
  • Functioneel systeembeheerders.

Inhoud

In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Definiëren van jaartellers;
  • Definiëren van afwezigheidsredenen;
  • Definiëren van speciale tellers;
  • Definiëren van dagprogramma's;
  • Definiëren van cyclische organisaties;
  • Definiëren van afkapgroepen;
  • Definiëren van gebruikers en gebruikersrechten.

Voorkennis

De deelnemers worden geacht over basiskennis te beschikken, die is opgedaan door het volgen van de opleiding ProTime Deel 1 of door geruime tijd in de praktijk met de ProTime Premium software te werken.

Algemeen

De opleiding zal online doorgaan.
Je krijgt de nodige informatie via mail voor de aanvang van de training.

De training start om 09:00 uur en eindigen om 16:00 uur.

Inschrijven

Contact info