Het correct opstellen van een planning voor één of meer teams kan erg ingewikkeld zijn. Een planner moet met allerlei facetten rekening houden. Denk dan onder meer aan beschikbaarheid, de verantwoordelijkheden en het werkschema binnen teams. Daarnaast moeten werknemers zelf ook zicht hebben op de planning zoals die gemaakt wordt. We raden aan om een online planningsoplossing te gebruiken om efficiëntere en minder foutgevoelige planning op te maken.