Een bedrijf dat zich inzet voor het welzijn van zijn werknemers: het is niet alleen een voordeel voor die werknemers en hun management, maar ook voor de investeerders.

Dat blijkt uit een recente studie van twee onderzoekers van de EDHEC Business School in de Financial Analysts Journal.

Het positieve effect van werknemerstevredenheid op investeerders

Volgens de studie van de Universiteit van Warwick verhoogt een gelukkige werknemer (op het werk welteverstaan) de productiviteit van zijn of haar bedrijf met bijna 12%. Tegelijkertijd voelt 60% van de werknemers zich gemotiveerder als zijn/haar werkgever rekening houdt met zijn/haar welzijn op het werk. Dat stelt een andere studie van de Mind Foundation.

Wat echter minder bekend is, is het positieve effect dat een maatschappelijk verantwoorde aanpak op beleggers kan hebben. In hun onderzoek, gepubliceerd in het Financial Analysts Journal, leggen de onderzoekers Hamid Boustanifar en Young Dae Kang een concreet verband tussen deze twee factoren.

Ze spitsten zich toe op één aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen, namelijk de tevredenheid van de werknemers.

Waargenomen outperformance

Met behulp van gegevens van 1984 tot 2020, waaronder de "100 Best Companies to Work For" van het Great Place to Work Institute, ontdekten zij dat investeringen in bedrijven met de hoogste werknemerstevredenheid 2 tot 2,7% per jaar beter presteerden dan de gemiddelde portefeuille. Best indrukwekkend, hè?

Het is dan wel een vaststaand feit, maar toch blijkt het voor de overgrote meerderheid van de bedrijven nog geen standaard gewoonte om hier aandacht aan te geven. "Werknemers gelukkig maken, betekent een beleid voeren dat op korte termijn duur is, maar op lange termijn winstgevend. Dat laatste is niet perse de horizon van investeerders (...). Uit onze resultaten blijkt dat investeren in ondernemingen met een uitstekende bedrijfscultuur een aanzienlijk hoger rendement oplevert.", aldus de twee onderzoekers, die van mening zijn dat beleggingsfondsen en beleggers "beter gebruik moeten en kunnen maken van deze informatie"

Halt aan de verwaarloosing van het sociale aspect van bedrijven

Ze gaan nog een stap verder. De heren wijzen erop dat verantwoordelijke beleggers zich vaak (nog) verbinden aan projecten waarbij meer rekening wordt gehouden met de milieu- en bestuursdimensie dan met het sociale aspect van de onderneming.

En dat geldt nog meer voor “het geluk van werknemers". Dat is immers een punt dat nog moeilijker te kwantificeren is dan andere. "Veel beleggers gaan dus voorbij aan belangrijke kwalitatieve factoren zoals eerlijkheid, respect, trots en kameraadschap, die worden gebruikt om de tevredenheid van de werknemers te meten. Een traject dat in de toekomst dus zou kunnen veranderen door beter rekening te houden met dit soort zogenaamde "immateriële" activa.

Tegenwoordig bevat het volume van SRI, activa onder beheer die een element van maatschappelijk verantwoord beleggen bevatten, meer dan 35 biljoen dollar bedragen. Dat is zo’n 40% van alle activa.

Waarom moeten we dit onderwerp behandelen?

Bij Protime zijn we overtuigd van het belang van kameraadschap, teamcohesie en het welzijn van onze teams. Daarom investeren wij tijd, energie en geld in concrete acties ten behoeve van de ontwikkeling van onze teams.

En de resultaten zijn er: een positieve groei, een toenemend aantal Protimers en een Great Place To Work-label dat sinds 2013 elk jaar wordt behaald.

Kortom, je zal begrijpen dat wij een passie hebben voor bedrijfscultuur. De oprichter van Protime, Peter 's Jongers, heeft er zelfs een boek over geschreven.

Wil je nog meer weten over onze cultuur?
Ontdek het boek "Trots" van Peter 's Jongers.
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer