De ontslaggolf is in tien jaar niet zo groot geweest en een groot deel van de (over)blijvers overweegt om te vertrekken. Een van de belangrijkste redenen blijkt het gebrek aan flexibiliteit te zijn.

Uit de internationale studie People At Work 2022 blijkt dat 'flexibele werktijden' een topprioriteit zijn voor 33% van de respondenten. Het is niet alleen cruciaal voor de employer branding maar ook voor de ontplooiing en prestaties van talenten.

Medewerkers hebben tegenwoordig andere verwachtingen

Hoe creëer je een betrokken en productieve medewerker die volledig tot ontplooiing komt? Begin alvast met de organisatie van het werk op een andere manier in te vullen. De verwachtingen zijn anders dan vroeger en de behoeften zijn, zo niet nieuw, dan ruimer. Werknemers aarzelen nu veel minder hun baan te verruilen voor een andere en kiezen voor omscholing of voor een bedrijf dat beter bij hen past.

Uit een recent onderzoek van consultancybureau BCG bij 7.000 mensen in zeven landen blijkt dat de Japanners (42%) het meest geneigd zijn ontslag te nemen, gevolgd door de Britten (41%).

Flexibiliteit, het nieuwe gebod

Uit het onderzoek blijkt ook dat voor 28% van de respondenten flexibiliteit een topprioriteit is. Het is samen met te weinig ontwikkelingsmogelijkheden en een te laag loon een derde reden om te vertrekken.

De behoefte aan flexibiliteit is daarmee een dwingende noodzaak geworden. In de digitale sector nog meer dan elders. Dat blijkt uit een andere studie van BCG bij 10.000 techneuten uit 190 landen. Liefst ‘64% wil naar een flexibel model evolueren, waarbij de werkuren gedeeltelijk of volledig zelf gekozen kunnen worden'.

De traditionele werkdag met vaste werktijden moet wijken voor een beter evenwicht tussen werk en privé. Het is een bepalende factor geworden voor de aantrekkelijkheid van werk.

De voordelen van betere flexibiliteit

Een bedrijf moet zich tegenwoordig erg bewust zijn van zijn employer branding om talenten aan te trekken en te behouden. Flexibiliteit is daarbij een van de troeven. Welke vormen kan dit flexibele werk aannemen? Enkele voorbeelden:

  • bied de mogelijkheid een of meer dagen per week op afstand te werken, via telewerk;
  • pas de werklast aan;
  • beheer de aanwezigheid op kantoor beter;
  • geef de voorkeur aan een moduleerbaar ritme, dat rekening houdt met persoonlijke beperkingen of momenten van de dag die productiever zijn dan andere;
  • moedig autonomie aan;
  • gebruik zwevende uurroosters;

Dit kan allemaal een stimulans zijn voor de betrokkenheid van werknemers. Het zal ook het ziekteverzuim terugdringen, werknemers laten openbloeien en de kans op het werven (en behouden) van talents vergroten.

In een internationale studie van Deloitte voelden 63% van de respondenten zich meer gestimuleerd en gemotiveerd als ze meer flexibiliteit kregen.

Gezond verstand

Merk op dat niet alle werknemers het hiermee eens zijn. Voor sommige medewerkers betekent flexibiliteit een te ingrijpende verandering van hun gewoontes, die stress en demotivering veroorzaakt.

Voor anderen kan het leiden tot een slechte organisatie of een probleem met deconnectie. Voor hen is een duidelijk kader nog altijd erg belangrijk. Niettemin is de arbeidsmarkt grondig veranderd. Werkgevers moeten alle vormen van tijdbeheer zorgvuldig onder de loep nemen om hun teams de meest geschikte organisatie voor te stellen, rekening houdend met de individuele aspiraties.

Wil je meer weten over de tools waarmee jouw teams flexibel kunnen zijn?
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer