Onze Protime Premium tools zijn beschikbaar via de internetbrowser, maar enkel de browser op het einde van de dag afsluiten is niet voldoende. Soms doen er zich dan nadien problemen voor omdat je een nieuwe actieve sessie over een niet correct afgesloten sessie opent. Wanneer één van de volgende problemen voorkomt, moet je de connectie met de Protime Premium omgeving resetten:

  • De Y- en/of Z-schijf zijn verdwenen.
  • Een zwart scherm verschijnt na het aanklikken van een Protime Premium module.
  • De balk onderaan met daarin de actieve Protime Premium modules en export/import/kopieer-knop is verdwenen.

Met de connectie resetten bedoelen we de Protime Premium omgeving correct afsluiten (uitloggen) en opnieuw openen (inloggen).

We raden aan altijd op onderstaande manier uit te loggen in plaats van gewoon de browser te sluiten. Op deze manier komen bovenstaande problemen niet meer voor.

Meer info