Met de algemene invoering van gedeeltelijk of volledig telewerken, is ook het principe van asynchroon werken ingeburgerd geraakt. Het is een concept dat de organisatie van het werk fundamenteel verandert, omdat de medewerkers veel vrijer hun werktijden zelf kunnen bepalen.

Wat betekent asynchroon werken precies? We leggen het je uit in deze nieuwe blog.

Asynchroon?

Het woord is niet nieuw in de werkomgeving. Het verscheen voor het eerst toen digitale technologie nieuwe samenwerkingsmodellen mogelijk maakte.

De afgelopen twee jaar is telewerken helemaal doorgebroken. Veel werknemers werken nu enkele dagen per week (gemiddeld twee) buiten het bedrijf.

Voor de werknemers die ermee om kunnen is het een model dat veel voordelen biedt: meer autonomie, meer flexibiliteit, toename van de efficiëntie, minder stress gerelateerd aan het verkeer, een betere werk-privébalans enz.

Wat is het verschil tussen asynchroon werken en telewerken?

Asynchroon werken gaat nog een stapje verder dan telewerken.

Het biedt werknemers de kans hun tijd in te delen zoals ze het zelf willen, wat nog meer flexibiliteit oplevert en de levenskwaliteit nog meer verbetert.

Synchroon werken vereist dat alle medewerkers van het bedrijf tegelijkertijd werken. Asynchroon werken is precies het tegenovergestelde. Medewerkers kunnen werken wanneer ze dat willen, op momenten die ze zelf kiezen en al naargelang de behoeften en verwachtingen van iedereen. Het betekent een extra boost voor productiviteit en welzijn.

Reële efficiëntiewinst

Concreet kan iemand vroeg in de ochtend of laat in de avond willen werken, een ritme dat afwijkt van een standaard kantoordag. Dus tijden zijn niet belangrijk en vooral, er wordt niet onmiddellijk een antwoord op een verzonden bericht verwacht.

Dit in tegenstelling tot synchroon werk, dat georganiseerd is rond vaste uren, vergaderingen en pauzes en vraagt een taak op een specifiek moment te voltooien.

Een bedrijf dat deze asynchrone werkwijze invoert, streeft ernaar zijn werknemers efficiënter te maken door zich te richten op de resultaten in plaats van hoe ze worden behaald.

De effecten zijn merkbaar: hoewel asynchrone communicatie langzamer is, is ze van betere kwaliteit. Het stelt een werknemer in staat zijn of haar werkdag beter te beheersen en zijn of haar taken te plannen zonder last minute stress.

Aangepaste communicatie

Om dit te bereiken, vereist asynchroon werken een verandering van de bedrijfscultuur en de werkprocessen (64% van de werknemers zouden liever meer flexibiliteit hebben om hun werktijden te beheren, zegt de studie van Malakoff Humanis uit 2022).

En het is cruciaal dat de communicatie verloopt met aangepaste digitale tools – denk aan e-mail, projectmanagementtools, document sharing platformen, instant messaging enz. Een groot deel van de uitwisselingen zal via dergelijke digitale middelen plaatsvinden.

Asynchroon werken hoeft echter niet te betekenen dat er helemaal geen sociale interactie meer is. Dit model kan complementair zijn met meer traditionele organisatiemethoden, zolang er maar een evenwicht wordt gevonden en het doel duidelijk is. Individuele gesprekken, teambuilding, teamvergaderingen enz. blijven waardevol.

 

Interesseert tijdregistratie je?
Florent Bovicelli
Written by: Florent Bovicelli
Content marketeer