Randstad, opgericht in 1960, groeide uit tot volwaardig dienstverlener op HR-gebied. Ze verzorgen recrutering, carrièrebegeleiding, opleiding, in-house services, HR-projecten en andere diensten. Ze zijn niet enkel all-round expert op het gebied van arbeid, maar stellen bedrijven en uitzendkrachten ook maatpakketten voor volgens hun behoeften.

 

Luc Steensels
“Met Protime's workforce management systeem kan elke Randstad medewerker zijn work-life balance managen”
Luc Steensels
Compensation & Benefits Manager

Randstad was op zoek naar de juiste weg om haar medewerkers meer greep te bieden op de balans tussen flexibiliteit op het werk en kwaliteit in het privéleven.

De juiste weg loopt over Protime, weet inmiddels elke Randstad medewerker. Correcte loonberekeningen vragen exacte registratie van afwezigheden. Precies daar liep het bij Randstad niet altijd even efficiënt en correct.

De registratie gebeurde op papier, waardoor bij de loonberekening soms fouten werden gemaakt. De prestaties van de medewerkers werden niet systematisch geregistreerd, waardoor de HR-afdeling zelf de gegevens (inclusief vakantiedagen, die via een formulier werden aangevraagd) moest invoeren in het loonverwerkingspakket.